Българките все по-често избират да родят първото си дете средно на 27.2 години, като за София тази възраст е още по-висока - средно 30 години и 2 месеца. Това показват данните за 2018 г. от актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.).

Според статстиката се е увеличил и броят на децата, родени от жени на 40 и над 40-годишна възраст. От 2 108 през 2017 г. броят им е нарастнал на 2 154 през 2018 година. Броят на децата, родени от майки под 18 години, е 3 073.

Общо миналата година в страната са регистрирани 62 197 живородени деца (99.4%). Оказвасе, че броят им намалява спрямо 2017 г. с 1 758, или с 2.7%. Двойките близнаци са 1 117, което е със 17 по-малко, отколкото през 2017 г., а 10 от бременностите са завършили с раждането на три бебета.

Трайно се увеличава броят на извънбрачните раждания

Запазва се трайната тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания, които вече са повече от половината за страната. Относителният им дял нараства от 18.5% през 1992 г. на 42.0% през 2001 г. и на 56.2% през 2011 година. През 2018 г. броят на извънбрачните раждания е 36 656, или 58.6% от всички бременности, завършили с дете.

Любопитно е, че в селата той е по-висок (65.0%), отколкото в градовете (56.5%). За 78.8% от извънбрачните раждания има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак, се подчертава в данните. Все пак през 2018 г. са регистрирани 28 961 юридически брака – с 368 повече спрямо предходната година

Раждат се средно по едно, две деца в семейство

Жените у нас раждат средно по едно или две деца. През 2018 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.56, какъвто е и за 2017 г. Проблемът е, че броят на жените във фертилна възраст постоянно намалява, като в края на 2018 г. е малко под 1.5 млн. и спрямо предходната година пада с близо 26 хил., а спрямо 2011 г. - със 159 хиляди. Очакванията за раждаемостта в следващите десетилетия са тя да продължава да спада именно поради тази причина. Затова държавата ще предприеме мерки за поддържане на коефициент на плодовитост около 1.5.

Броят на разводите се увеличава

Броят на разводите също се увеличава, като през 2018 г. е 10 596, или със 185 повече от тези през 2017 година. От всички прекратени бракове 80.4% са в градовете. Средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 15.9 години, показват още данните.