Ембриоскопът е последно поколение технология за култивиране, анализ и проследяване на развитието на ембрионите в лабораторния етап на инвитро процедурата. Той комбинира в себе си надежден инкубатор, с вграден микроскоп, софтуер за анализ и микрокамера, която следи развитието на ембрионите в динамика 24 часа. На всеки 10 минути камерата заснема ембрионите в седем различни равнинни и в различна фокусна дълбочина, като това дава възможност да се проследи в детайли клетъчното делене и да се „уловят“ евентуални грешки в процеса преди да бъде осъществен ембриотрансфера. Наблюдава се не само морфологията на ембриона, но и динамиката на неговото развитие, обясниха от болница „Надежда”, където от началото на 2013 г. е внедрена технологията. Мониторингът и оценката на ембрионите се осъществява с помощта на специализиран софтуер, който предоставя изключително подробни данни за отделните етап на клетъчното делене.
 
Чрез прецизен математически модел, софтуерът осигурява надеждна информация за това, кой от ембрионите има най-висок потенциал за имплантация, като същевременно дава възможност за проследяване и анализ на цялостния процес на неговото развитие до деня на трансфера. Данните се запазват за всяка отделна пациентка и могат да бъдат използвани за задълбочени и детайлни проучвания в бъдеще.

През последните тридесет години ембриолозите описват динамичния процес на ранното ембрионално развитие на базата на наблюдение под микроскоп. Този статичен метод обаче има редица недостатъци. Стандартно ембрионите се култивират в инкубатор и се изваждат по един път на ден, за да се направи морфологична оценка под микроскоп. Информацията, която се получава при това наблюдение, е изключително недостатъчна по отношение на цялостния процес на развитие на ембрионите т.е. нямаме данни какво се случва с ембриона по време на развитието му между двете времеви точки на наблюдение. Микроскопът позволява да се проследи морфологията на ембриона, без възможност да се види динамиката на развитието и да се открият дефекти при деленето на клетките.


За разлика от стандартното наблюдение ембриоскопът осигурява постоянен мониторинг на ембрионите. Полученото изображение от камерата, която следи процеса 24 часа, е изключително детайлно. Представлява наслагване на образи, подобно на видеоклип, който дава пълната информация за това как е протекъл процесът на ембрионалното развитие в лаборатория – от момента на оплождане до деня, когато ембрионите са готови да бъдат трансферирани в маточната кухина.