Специална комисия към Общинския съвет в Стара Загора одобри 28 семейства, заявили желание за подпомагане на процедури по асистирана репродукция. На предстоящата сесия в четвъртък, местните старейшини ще трябва да приемат решението на Комисията. Предложението е на председателя на Комисията Тунджай Йозтюрк.

Срокът за прием на документите изтече на 31 май т.г. В изпълнение на разпоредбата на чл. 21 от Правилника за запазване на конфиденциалност и за защита на личните данни на заявителите, при подаване на всяко заявление и образуване на преписката по него,  то се обозначава с уникален идентификационен номер. При последващата работа с преписките и оформяне на допуснатите заявители за финансово подпомагане, те се идентифицират по този номер.

Според Комисията, в срок са подадени 28 комплекта документи от двойки кандидатстващи за финансово подпомагане. Всички те отговарят на изискванията на Правилника за финансово подпомагане приет с решение на Общинския съвет.

„След внимателно обсъждане на всички подали изрядни документи, членовете на Комисията единодушно решиха: от всички 28, одобрени за финансово подпомагане двойки, 27 да получат сумата от 2 000 лв., а една, желаната от тях сума – 470 лева”, се казва в предложението на председателя.

Източник: starazagora.topnovini.bg