Хомеопатията е втората най-разпространена медицинска терапия както в Европа, така и по света. Във Великобритания, Румъния, Унгария, Белгия, България и Словения има специални закони, които регулират използването на метода. Във Франция, Белгия, Латвия, Швейцария и някои области на Обединеното кралство хомеопатичното лечение се покрива чрез задължителното здравно осигуряване. Хомеопатично обучение, като допълнителна квалификация, се предлага в множество университети и частни учебни заведения в Европа.

Хомеопатията е комплементарен лечебен метод със строго индивидуален подход при лечение, оказващ дълготрайно положително въздействие върху организма. Ето защо тя е толкова харесван метод на лечение не само в Европа, но и по цял свят, както от пациенти, така и от лекари.

Тази година в София беше проведен първият Международен хомеопатичен симпозиум на тема „Хомеопатията в 21 век – интеграция на хомеопатията в хуманната, ветеринарната и дентална медицинска практика”, в който участие взеха водещи хомеопати от цял свят.  

На предварителна пресконференция висококвалифицирани специалисти в областта споделиха опит от дългогодишната си практика в лечението с хомеопатия.

Хомеопатията може да помогне в борбата с нарастващия проблем с антибиотичната резистентност. Навременното използване на хомеопатични средства намалява нуждата от прием на антибиотици и така те могат да бъдат запазени за случаите, в които са наистина необходими. Това твърди д-р Елен Рену, президент на Европейския комитет по хомеопатия. Статистиката за антибиотичната резистентност е стряскаща. 33 000 смъртни случая в ЕС годишно, а в световен мащаб те са близо 700 000. На практика антибиотиците не могат да унищожат все повече бактерии. Резистентността на Escherichia coli, например, към основните препарати нараства в почти всички страни в Европа. Ситуацията се влошава с появата на нови бактериални щамове, резистентни едновременно към няколко антибиотици (мултирезистентни бактерии). Рискуваме да заживеем в свят, в който трансплантациите на органи, химиотерапията и други медицински процедури биха станали невъзможни. А в заплаха за живота ни могат да се превърнат банални бактериални инфекции. Ето защо възможностите на хомеопатията се ценят във все повече държави.

Хомеопатията в България

България има много какво да покаже и да сподели като опит за интегрирането на хомеопатията в здравеопазването. У нас хомеопатично лечение може да се прилага единствено от лекари. Около 3000 медици интегрират в практиката си различни алтернативни методи за лечение, включително хомеопатия. Близо 2500 от тях са преминали обучителен курс по хомеопатия. Лекарите хомеопати, които практикуват основно хомеопатична терапия, са около 200, пояснява д-р Дора Пачова, председател на Асоциацията на лекарите хомеопати в България. Факт е, че все повече лекари се интересуват от метода, защото виждат положителни резултати при своите пациенти. Българското национално сдружение по оториноларингология, например, включва хомеопатично лекарство в препоръките си за лечение на рецидивиращи ангини и Националното сдружение на педиатрите от доболничната помощ одобрява хомеопатично лекарство за укрепване на детския имунитет, допълни д-р Пачова.

Все по-голяма популярност набира приложението на хомеопатията и във ветеринарната медицина. Вече са налице и успешни хомеопатични ветеринарни клиники и центрове, включително и в България. Все повече стават хората, заинтересувани от използването на хомеопатията не само за себе си, но и за своите домашни любимци, както и в животновъдството заради продуктите, които консумираме, отбеляза д-р Едуард де Бьокелар, президент на Международната асоциация по ветеринарна хомеопатия.

Близо 30% от европейците използват хомеопатия в ежедневната грижа за здравето си, а около 45 000 лекари са квалифицирани и практикуват хомеопатия в Европа. Фактите показват, че интегрирането на хомеопатичната терапия и други комплементарни методи в доболничната и болнична помощ води до качествено подобряване на услугите в сферата на здравеопазването, намалява продължителността на хоспитализациите, както и разходите по лечение.

На снимката: д-р Пачова

Текст: Християна Гълъбова