Важна информация за всички, които планират инвитро процедура с помощта на ЦАР:

"Уважаеми пациенти,
В светлината на пандемията COVID-19 и следвайки препоръките на националния оперативен щаб и заповедите на министъра на здравеопазването, Ви обръщаме внимание, че безопасността и сигурността на всички нас – пациенти, медицински  персонал и служители в ЦАР е основен приоритет в организацията на работата ни. ЦАР продължава да работи нормално - да приема заявления за организационно и финансово подпомагане, да издава заповеди и да предоставя информация.

За спазване на препоръките за ограничаване и предотвратяване разпространението на COVID-19, включващи и ограничения в достъпа на външни лица до ЦАР, се обръщаме към  всички кандидати, избрали да получат заповедта си за организационно и финансово подпомагане – лично, на място в центъра, с препоръката да се възползват от възможността за получаване на заповедта чрез лицензиран пощенски оператор / куриер. За тази цел е необходимо да ни изпратите точен адрес за получаване на куриерска пратка и актуален телефонен номер за връзка с вас на нашия имейл адрес:  cfar@mh.government.bg

Заповедите за финансово и организационно подпомагане ще бъдат предавани на куриерските фирми по реда на входящите номера на заявленията както следва:
от 20.03.2020 г. до 10.04.2020 г. - входящи номера  50697  до  51281.

Обръщаме Ви внимание, че поради големия брой пратки за обработване  и допълнително въведени мерки за безопасност е възможно известно забавяне за доставката им.

Въведените мерки са единствено поради стремежа ни да предпазим както  Вас, така и нашите служители.
Благодарим Ви за разбирането.

Данните в интернет страницата са валидни към дата 20 март 2020 г. включително. Заявленията, подавани след тази дата не са въведени в уебсайта и са със статус "прието заявление"