На 13 юли ще се провеждат безплатни прегледи за рак на млечната жлеза в община Златарица (Търново). Прегледите ще се осъществят в сградата на поликлиниката, на ул. Стефан Попстоянов-23. За повече информация: Светла Недева - 0884/401 406;  0615/35 420.

На 14 юли ще се провеждат безплатни прегледи за рак на млечната жлеза в община Никола Козлево (Шумен). Прегледите ще се състоят в сградата на общинската администрация, на пл. 23-ти септември-5. за записвания и допълнителна информация: Петър Димитров - 0888/997 068; 05328/20 02.

Кампанията осъществява безплатните прегледи с помощта на лекар-специалист и се организира от Център за защита правата в здравеопазването www.czpz.org