10% от децата в най-уязвимата възраст от 0 до 3 г. не са обхванати от общопрактикуващи лекари и педиатри. Това показват резултатите от изследване „Поглед към невидимите деца в Пловдив“ на фондация „За Нашите Деца“.

Факторите, които определят възможността за формиране на по-добри политики за децата в ранна възраст, представиха по време на конференция „Ранното детско развитие: наука и практика“ изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова, експертът от фондацията Цвета Недева и Татяна Коцева от института ИНЧ при БАН. Те са част от екипа, реализирал изследване „Поглед към невидимите деца на Пловдив“, който анализира услугите за ранно детско развитие в град Пловдив и степента, в която те отговарят на потребностите на децата с проблеми в развитието или в риск от развиване на такива проблеми и техните семейства.

Данните от Пловдив потвърждават резултатите от национално изследване, според което повече от 1/3 от родилите здравнонеосигурени бременни не са посещавали лекар нито веднъж преди раждането, а за здравноосигурените липсват данни за степента на проследяването.

Въпреки регламентираното право на безплатен достъп до здравеопазване за всички деца, около 10% от децата в най-уязвимата възраст от 0 до 3 г. не са обхванати от общопрактикуващи лекари и педиатри.

България значително изостава от постигането на целите на Европейския съюз по показателя за обхват на децата от 0–3 г. в услуги за ранно детско образование и грижа, който е 33%.

Основните препоръки, които извеждат и двете изследвания са за:

- разработване на стандарти за развитие на деца във възрастта 3–7 години и въвеждането им в практиката;

- създаване на програми за подкрепа на родителите в грижата за здравето на детето и възпитателните практики в семейството за постигане на адекватно и отговорно родителско поведение за подкрепа на развитието на детето;

- Оптимизиране системата за закрила на детето, с цел подкрепа за биологичните семейства и предотвратяване на разделянето на децата от семействата им.

Пред участниците в двудневния форум беше представена и работата на организацията по програма Ранна детска интервенция и ефекта върху децата от прилагането й.

Конференцията бе организирана от Изследователският център по когнитивна наука и Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца към Нов български университет в партньорство с УНИЦЕФ България, Тръста за социална алтернатива и Фондация „За нашите деца“.

Повече от 100 участници обсъдиха научни изследвания, нови практики и актуални въпроси, свързани с грижите за децата в ранна възраст. Подчертана беше важността от засилване на научните изследвания в сферата на ранното детско развитие, разработване на политики, базирани на доказателства в консултация с най-широк кръг от заинтересовани страни, както и от включване на родителите като равноправни партньори на професионалистите в грижите за децата.

Сред лекторите бяха водещи международни експерти, български учени, професионалисти и представители на държавни институции.

Източник: offnews.bg