Национална пациентска организация определи експерта „Достъп до лечение“ в Сдружението д-р Иван Вецев и медицинския експерт Цветан Йорданов за участници в два национални координационни съвета към Министерство на здравеопазването. Единият съвет е създаден във връзка с изпълнението на Националната програма за елиминация на морбили и рубеола (2019–2022 г.), а вторият – във връзка с Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип (2019–2022 г.).

Основните дейности на Националната програма за елиминация на морбили и рубеола (2019-2022 г.) са насочени към намаляване възприемчивостта на населението към морбиления и рубеолен вирус, осигуряване на допълнителна възможност за имунизация на групи с повишен риск от заразяване чрез целеви ваксинални кампании, укрепване на системата за надзор на морбили и рубеола и постигане на показателите на Световната здравна организация за ефективност на надзора, подобряване на достъпността и качеството на информацията по отношение на заболяванията, ползата и риска от имунизацията срещу морбили и рубеола. Двете заболявания са ваксинопредотвратими инфекции, които в световен мащаб продължават да са причина за заболяемост и смъртност в детската възраст. Характерни за морбилната инфекция са значителен леталитет и тежки, водещи до инвалидизиране усложнения. Рубеолната инфекция има увреждащ по време на бременност ефект – налице е висок процент спонтанни аборти, мъртвораждания или синдром на вродена рубеола. В медицинската практика са познати високо ефективни ваксини, които осигуряват 90–95% защитеност срещу морбили и рубеола.

Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип (2019-2022 г.) е свързана с действия против ежегодните грипни епидемии, които са признати като един от първостепенните проблеми пред общественото здравеопазване, както поради високата заболеваемост и смъртност, така и поради големите разходи за домашно и болнично лечение и значителното натоварване на цялата здравна система. В България ежегодните грипни епидемии са сериозен здравен и финансов проблем. Само в областните градове всяка година възникват средно около 1 400 000 до 1 600 000 случая на остри респираторни заболявания и грип. Заболяванията от грип са съсредоточени основно в рамките на 3–4 седмици. През този период средната заболяемост за страната достига до над 300 на 10 000 население, което означава, че в периода на епидемичния подем са преболедували не по-малко от 250 000–300 000 души.

Източник и снимка: npo.bg