Община Севлиево обявява допълнителен прием на документи за финансово подпомагане на севлиевски двойки с репродуктивни проблеми. Решението за подпомагането на семействата е взето на заседание на постоянната комисия „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Севлиево във връзка с първоначално обявения срок за прием на документи и удължаване на извънредното положение, поради COVID-19 в срока на приема.

Заявителите следва да отговарят на критериите, определени в Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с асистирана репродукция за семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на Община Севлиево.

Желаещите да бъдат подпомогнати могат да подават своите заявления и приложените към тях документи, съгласно Правилника в „Центъра за информация и услуги на гражданите“ в административната сграда на Община Севлиево в срок до 18 септември 2020 г. Образците на необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат получени на място в Община Севлиево, етаж 3, стая 312 или да бъдат изтеглени от сайта на Община Севлиево, раздел „Здравеопазване“, подраздел „Асистирана репродукция".