Фондация „За нашите деца“ и Национална кардиологична болница сключиха споразумение за предоставяне на интегрирани здравно-социални и образователни услуги на територията на Отделението по педиатрия. Екип от специалисти ще работи на място с децата и техните семейства за повишаване качеството на грижата и подобряване благосъстоянието на децата. Целта на съвместната работа е въвеждането на иновативни практики и семейно-ориентиран подход.

Специалист от ЦОП „Света София“ ще провежда обучения и дискусии с родителите по теми, свързани с отглеждането и възпитанието на децата, като ще предостави и подходящи информационни материали, съобразени с обсъжданите въпроси. На място ще се работи директно с децата от страна на аниматори и детски психолози, а при необходимост с цялото семейство може да се срещне психолог или специалист ранна детска интервенция. Фокусът на работата ни ще бъдат както деца, които са в риск да бъдат изоставени от своите родители, така и семейства, които заявяват, че имат нужда от оказване на подкрепа.

Ще бъде подкрепен и персонала от Отделението по педиатрия, чрез организиране на обучения по взаимно договорени теми, както и участие в събития за обмен на добри практики с други здравни и социални заведения и услуги.

Сключването на настоящето споразумение е продължение на добрата практика на фондацията за сътрудничество с болничните заведения на територията на гр. София. Продължава работата с три родилни отделения – ПСАГБАЛ „Света София“, СБАЛАГ „Майчин дом“, ВСАГБАЛ „Шейново“. От началото на годината са проведени 20 консултации с родилки, които са заявили, че трудно биха се справили с грижите за новородените си деца. В резултат на тази подкрепа седем деца са получили шанс да останат в биологичните си семейства, като работата с тях продължава докато родителите се почувстват достатъчно уверени да се справят сами.