Eднократното обезщетение при раждане да стане 1000 лв., предлагат експерти от Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет. Условието за получаване на по-голямата сума за обезщетение е майките да са осигурени. За неосигурените помощта при раждане ще остане 250 лв. за първо дете, 600 лв. за второ, 300 лв. за трето и 200 лв. за четвърто и всяко следващо дете.

За целта ще са необходими допълнителни 34 млн. лв. от държавния бюджет през следващата година, като очакваните резултати са, че по този начин ще се насърчи раждането на деца и насърчаване на отговорното родителство на работещите и осигурените. Да има данъчни облекчения от 1200 лв. за всяко второ и последващо дете родено след 1 януари 2019 г. е друго предложение на експертите.

Предлага се и облекчение за ипотечните заеми на млади семейства с деца - държавата да изплаща части от ипотечния заем за закупуване на жилище на семейство в размер на 2000 лева при раждането на второ дете, 5000 лева при раждането на трето дете, и по 2000 лева при раждането на всяко следващо.

Експертната група предлага и безплатни детски ясли и градини - идеята е държавата да възстановява финансовите средства на общините в размера на таксите, които плащат родителите, но определени като държавен стандарт. За тези, които посещават детски ясли и градини, където таксите са по-високи, да им се възстановяват от държавата по държавни стандарти. Сега родителите плащат различни такси в различните общини. След като се направят стандарти за издръжка и за плащане на такси ще може да се калкулира разхода.

Текст: Деница Янкова