47 деца с трудности в развитието подкрепи през 2017 г. Център за обществена подкрепа „Св. София“ на фондация „За Нашите Деца“

„През изминалата 2017 година, специалистите от Център за обществена подкрепа „Св. София“ на фондация „За Нашите Деца“ подкрепиха 47 деца с трудности в развитието по програмата ни „Ранна детска интервенция“. Целта на програмата е да въздейства върху развитието на децата от 0 до 3 години - най-интензивния период в развитието на детето, в който то опознава света, формира уменията си за движения, игра, говорене, общуване с другите.

Специалистите по ранна детска интервенция на ЦОП „Св. София“  работят активно със семействата на децата, целта е родителите да се научат как сами да насърчават развитието на детето си. Освен експертната и професионална помощ, която нашите специалисти оказват на децата и семействата, ние се стремим да осигурим и допълнителни форми на подкрепа за децата с трудности в развитието, включително иновативни програми като хипо- и хидро- терапии, музикотерапия.  

Често пъти тези програми са непосилни за голяма част от родителите, таксите за тях варират от 20 до 25 лв. на сесия, а за да има ефект, детето трябва да провежда между две и три сесии седмично продължително време.

Благодарение на подкрепата на наши редовни дарители, през миналата година ние успяхме да осигурим по десет посещения на хипотерапия за 4 деца. Над 20 дечица посещаваха музикотерапия, с някои, от тях нашите специалисти работиха и индивидуално“, споделиха от фондация „За Нашите Деца“.

Родители на деца, включени в програмите, споделят:

„Благодарение на хидро и хипотерапията моят син се подобри, започна да пълзи също така и емоционално се чувства много по-добре“.

„ С  хипотерапията детето ми преодоля страха си към животни, научи се да прескача високи препятствия.“

„Музикотерапията я научи по-уверено да разговаря с други деца на площадката, да си играе, да споделя играчките си.“

Хидротерапията насърчава децата да се движат, наслаждавайки се и опознавайки ефекта от движението на собственото им тяло.

Хипотерапията е лечебна физкултура, при която основно средство е общуването с конете и ездата, която подобрява качеството на живот, емоционалното и физическо състояние на деца с проблеми в развитието.

Музикотерапията подпомага и насърчава общуването, взаимоотношенията, изразяването, организираността и др., чрез музика.