За първи път в България се раждат под 60 000 деца от 1945 година насам. Българката ражда по-малко и на по-сериозна възраст. Демографският проблем стои от години, но сега цифрите са стряскащи.

През последните няколко години се наблюдава доближаване на равнищата на раждаемостта в България до тоталния коефициент на плодовитост – един доста често използван показател, до средната стойност за ЕС, което е 1,5 деца средно на една жена. Това поясни в интервю за предаването "Нещо повече" по програма "Хоризонт" Елица Димитрова от департамент "Демография" на Института за изследване на населението и човека на БАН:

Можем да говорим за един модел на раждаемост, който не позволява да се заместват поколенията, т.е. това, което наблюдаваме – намаление в броя на населението ежегодно. Многодетният модел е характерен за определени етнически групи. Той все още не е популярният модел в България, за разлика от други страни, където този модел е често срещан.

Източник: bnr.bg