Болните хора говорят за своите болести, защото ги боли, защото имат нужда от грижа, защото се стремят да привлекат съчувствие. Има група хора, които се страхуват и срамуват да говорят за своите проблеми и по тази причина страдат от неволните коментарии на околните, както и от безразличието на обществото. За повече от 200 000 двойки в България желанието за собствено дете не е просто блян. То е борба – ежедневна, ежечасна, болезнена и скъпоструваща. И за жалост често завършваща с неуспех. Тези двойки не могат да се интегрират напълно в обществото, защото техните приятели и връстници имат деца и разговорите и общуването с тях основно се въртят около децата. Проблемът е много деликатен и личен, но същевременно твърде значим. Бездетните двойки обаче нямат сили да се справят с него.


При повечето заболявания хората не крият своята диагноза. Те правят асоциации, сдружения, общества, борят се за своите права и чрез медиите. За съжаление бездетните двойки нямат подобни изяви. Дори в развитите западни държави груповата терапия при такива партньори се избягва от съображения да не бъде нарушена дискретността. Бездетните семейства там имат единствено интернет-сайтове и форуми, където могат да споделят своята болка. Създаването на българското Сдружение “Зачатие” е израз на готовността на млади семейства без деца да излязат от тъмния ъгъл на своята болка и изолация и да заявят пред обществото: “България има нужда от деца, а най-голямото щастие за нас би било да ги създадем и обичаме.”

На 6 март т.г. бе проведено учредително събрание, на което бе решено да се създаде Сдружение “Зачатие”. Основната цел е то да обедини, подпомогне и информира семействата, които без провеждане на редица изследвания и лечение не могат да имат деца. Сдружението ще съдейства при формирането на политиката за намаляване на демографския срив и увеличаване на осведомеността на българските граждани по проблемите на репродуктивното здраве. “Зачатие” ще осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, както и с представители на частния бизнес. Водещи ще са демократичните и хуманни принципи.

Основни цели

 • Сътрудничество между различни български и международни институции за промени в законодателството по отношение на репродуктивното здраве и фертилитета.
 • Популяризиране на проблемите на репродуктивното здраве и включване на тези проблеми в обществения дебат.
 • Разработване на планове и стратегии за борба със стерилитета, както и тяхното изпълнение.
 • Сътрудничество и посредничество между бездетни семейства и институциите за осигуряване на подкрепа и постигане на консенсус по проблемите на репродуктивното здраве.

  Дейности

 • Разработване на програми за борба със стерилитета.
 • Участие в реализирането и управлението на проекти, свързани с репродуктивното здраве на българите.
 • Подпомагане на членовете на сдружението и на заинтересувани лица в борбата със стерилитета и осъществяване на контакти в страната и в чужбина.
 • Участие в съвместни проекти с други организации от страната и от чужбина и представяне на чуждестранния опит пред българската общественост.
 • Съдействие за предоставяне на специализирана професионална подкрепа и на финансови средства за бездетни семейства.
 • Представителство на бездетни семейства пред български и чуждестранни институции и изработване на стратегия за защита на интересите им.
 • Организиране на семинари, курсове, дискусии и други форуми, които ще съдействат за повишаване на равнището на здравната култура и профилактиката на репродуктивните заболявания.
 • Организиране на издателска и рекламна дейност, посредничество и партньорство със сродни сдружения в страната и в чужбина.
 • Създаване на бази данни за здравни заведения, клиники, лаборатории и др. за информиране на бездетните семейства.
 • Установяване на клинична пътека за диагностициране и лечение на заболяванията, които водят до стерилитет.
 • Откриване на регионални кабинети по стерилитет и лаборатории за най-необходимите изследвания за установяване на репродуктивни проблеми при живеещите в по-малки населени места.
 • Подпомагане на институциите за преразглеждане на процедурите по осиновяване.
 • Медийни изяви.

  Кой може да е член на “Зачатие”?
  Членове могат да са български и чуждестранни юридически (фирми) и дееспособни физически лица, които приемат устава, заплащат членски внос и желаят да помагат за развитието на сдружението. “Зачатие” е отворено към всички, които подкрепят семействата, поели по трудния път на борбата с безплодието, към специалисти в областта на репродуктивното здраве и стерилитета, към лекари, представители на обществени организации и бизнеса, медии, хора, вече минали по този път, желаещи да вдъхнат кураж на тези, които сега поемат по него, и към всеки, който проявява разбиране към болката на другите.
  За допълнителна информация: [email protected]
  Повече за дейността на сдружението: www.zachatie.org