Почти половината от родителите, гласували в Интернет анкета на сп. „9 месеца”, твърдят, че почти всяка вечер четат приказки на детето си. За 34% това е по-рядко занимание, но все пак го правят винаги когато намерят време. 9% от анкетираните нямат никакво време за приказки, а 8.7% признават, че предпочитат да пускат на детето си филмчета, отколкото да му четат.