Задължителни ли са скрининговите изследвания за вроден хипотиреоидизъм и фенилкетонурия?

След 72-рия час трябва да се направи скрининг за вроден хипотиреоидизъм и фенилкетонурия. Според националната програма от 1993 г. това изследване влиза в задълженията на екипите на всяко неонатологично отделение. През миналата година в България то е направено на 96% от новородените.