112 здравни кабинети, в които работят 156 медицински специалисти, са разкрити в училищата и в детските градини във Варна. Целта е стриктно спазване на всички указания и разпоредби на Министерството на здравеопазването и Министерство на образованието и подпомагане на процеса на организация и последващ контрол при спазване на мерките и насоките в условията на COVID-19, съобщават от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна.
Във всичките 51 здравни кабинети в училищата е подсигурено медицинско обслужване от 85 лекари и медицински сестри. Има разкрити 61 здравни кабинети в детските градини, в които работят 71 медицински специалисти. В яслените групи на детските градини са назначени общо 42 медицински сестри, а за малчуганите в самостоятелните детски ясли се грижат 176 медицински специалисти и 182 детегледачки.
В 10 ясли стартира поетапен прием на нови деца. Процесът е организиран съгласно изискванията на насоките за работа в условията на Covid-19 при стриктно спазване на изискванията на МЗ в условията на епидемиологична обстановка, посочват още от дирекция „Здравеопазване“.
Източник: bnr