Единният европейски номер за спешни повиквания (ЕЕН 112) се използва при необходимост от спешна помощ при различни рискове за живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите. Гражданите, намиращи се на територията на Република България, при необходимост от спешна помощ могат да ползват безплатно ЕЕН 112, който се избира от всеки телефонен апарат (стационарен, мобилен), включително от обществени телефони без използване на монети, жетони, карти или други платежни средства. Центровете на тел. 112 работят без прекъсване (24 часа в денонощие). Когато постъпи обаждане в някой от районните центрове на тел. 112 за реална необходимост от помощ, операторът попълва електронен картон, в който отбелязва и уточнява вида на необходимата помощ. Конкретният случай веднага се пренасочва към съответната институция – спешна медицинска помощ, пожарна, полиция, Национален медицински координационен център. Съответната институция изпраща екип на мястото, където трябва да се окаже необходимата помощ.


“Спешна помощ” е незабавното действие, предприето от службите за спешно реагиране в рамките на тяхната компетентност в отговор  на получената информация от център 112. Позвъняване на тел. 112 може да се ползва, когато гражданите се нуждаят от помощ при спешни медицински случаи, катастрофи, зимни бури, ураганни ветрове, пожар, наводнения, както и при други произшествия и аварии. В Народното събрание е приет на първо четене Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. В срок от една година след влизането в сила на закона  гражданите ще могат да ползват паралелно досегашните номера за приемане на спешни повиквания 150 (Спешна медицинска помощ), 160 (пожар), 166 (полиция). В него са предвидени санкции при използване на неверни, заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ.