22 август 2014 г.

Какво мислите за технологии, даващи възможност на развитие на бебето извън човешкото тяло?

Развитието на организъм извън тялото се нарича ектогенеза. Технологията, която се разработва от 2001 г., до момента се използва за животни, както и за развитието на бактерии. Изкуствените утроби трябва да има и изкуствена матка, която да доставя необходимите хранителни вещества и кислород на ембриона, а специална система отделя отпадъците. С цялата тази апаратура може да се следи сърдечният ритъм на детето, неговото тегло и развитие.


Извършени са експерименти с ембриони на мишки в матки, прикрепени, към машини, които изхранват плода. Според учените това може да намали броя на мъртвите раждания, тъй като ембрионите могат да се наблюдават отблизо. Критиците на идеята, обаче твърдят, че по този начин ще се променят социалните роли в обществото. Според други така се нарушава връзката между майката и детето.

Този метод на раждане може да се използва при жени, които не могат да износят дете по естествен път, поради увреждания в матката например. Технологията може да замени сурогатните майки и за да се намали смъртността сред жените по време на бременност или при раждането. Технологията може да влезе в употреба до 20 години, а достъпна за широката публика до 30 години.