Николай Матев, изпълнителен директор на Центъра за развитие, обучение и професионална защита на търговците на стоки за детето в България „Св. Николай Чудотворец”, пред „9 месеца”

Как възникна идеята за създаване на този център?
Вече трета година в България съществува браншова организация, обединяваща търговците на стоки за детето. Тя има за цел да защитава интересите на своите членове, да повишава тяхната квалификация, на урежда стопански спорове между тях. С течение на времето стана ясно, че в основата на повечето конфликти както между самите търговци, така и между търговците и клиентите е липсата на добра професионална подготовка. За съжаление у нас почти няма професионални търговци на детски стоки. Повечето хора, които се занимават с този бизнес, имат най-различни професии. Те преекспонират знанията и вижданията си и личните си виждания върху търговията и допускат грешки. Търговията е древна професия, в която има много теория и практика. За нея е необходима солидна подготовка. Така се роди идеята за създаването на този център, който отвори врати в края на февруари тази година. Факт е, че в рамките на една браншова организация не може да се провежда нужното задълбочено обучение. Лекциите и семинарите от съмнителни „експерти”, които през последните години наводниха пазара на този вид услуги, не могат бъдат  достатъчни.

Какви са основните цели, които си поставяте?
Задачите ни са ясно формулирани. На първо място искаме да подпомогнем развитието на фирми, които се занимават с търговия и производство на стоки за детето. Това се отнася както за тези, които вече са на пазара, така и за новосъздадените. Втората ни цел е обучение и подобряване на квалификацията на търговците в тази сфера. Не на последно място центърът ще се занимава (което вече и прави) с професионалната защита на фирмите от бранша, когато възникнат конфликти с държавни институции. Постепенно установяваме връзки с други подобни центрове в чужбина. Имаме задача да натрупаме и голям информационен масив. В него ще се включва всичко, което засяга детето – стоки, тенденции, статистика, правни норми. След кратко време на базата на този масив ще започнем изготвянето на различни анализи и прогнози, свързани с нашата сфера на дейност. Ако обобщим – центърът ще бъде интелектуално и духовно средище на съмишленици от бранша.

Кой може да се обучава във вашия център?
Обучението е насочено към четири основни групи със съответните квалификационни категории. Първата включва продавач консултанти, втората – ръководители на търговски екипи, управители на магазини и офис мениджъри. Следващото ниво са мениджъри стокови продажби. В тази група се подготвят от началник на търговски отдел във фирма с друг профил до ръководител на търговска фирма. Последната категория е само за износители.

На какво обучавате вашите курсисти?
Преди години у нас имаше около 30 външнотърговски и 5 вътрешнотърговски школи. За съжаление постепенно те изчезнаха. Сега искаме да възродим част от знанието, което се е преподавало в тях.
Всеки курсист ще получи съответния сертификат след успешно положен изпит.

Какви са структурата на центъра и лекторският състав?
Центърът има двустепенна структура – изпълнителен директор и надзорен съвет, който определя направленията за развитие и осъществява необходимия контрол. Освен това той утвърждава членовете на центъра и курсистите за обучение, тъй като курсовете са безплатни. Председателят и членовете на съвета са ръководители на търговски фирми от бранша. В момента имаме няколко лектори и консултанти. Всички те са с богат теоретичен и практически опит. Завършили са външна търговия и имат професионален стаж над 25 години.

Има ли интерес към центъра?
Забелязваме огромен интерес от страна на търговците. Засега се опитваме да поддържаме малки групи с 5 човека. Курсовете продължават в зависимост от учебните планове – от един месец за първа квалификационна категория до девет за трета. Идеята е центърът непрекъснато да се разраства.

Кои са най-големите проблеми в бранша?
Проблемите са различни и за съжаление се решават трудно. Както вече казах, един от най-сериозните е липсата на достатъчно квалификация от страна на търговците на детски стоки. Повечето от тях сами са се обучавали за тази професия, а така трудно може да се предостави качествена услуга. Често това води до конфликти.
 
В какво се изразява правната защита, която ще оказва центърът?
Засега имаме ангажирани двама юристи и специалист, по проблематиката на защитата на потребителите. Важно е търговците да са наясно с правата си. Така ще се пораждат по-малко проблеми.

Каква ще е промяната за крайния потребител?
Със сигурност ще има положителна промяна за крайния потребител, след като първите ни курсисти завършат. Във фирмите и търговските обекти, в които работят наши кадри, нещата ще се променят в положителна насока. Купувачите ще го усетят и оценят.
 
Мая Ковачева