Всеки шести българин би станал приемен родител, ако получава заплата. Това показва национално допитване на Изследователския център "Тренд" по поръчка на Националната асоциация за приемна грижа. Две трети от сънародниците не биха станали приемни родители при каквито и да е условия.

Половината (53%) от българите подкрепят децата в риск да се отглеждат в приемни семейства, а 24% са на противоположното мнение.

Най-склонни да бъдат приемни родители са висшистите (63%). С намаляване на образователната степен намалява и одобрението към отглеждането на деца в риск от приемни семейства, показва изследването. 

Според всеки шести българин причината децата да се дадат на приемни семейства, а не от собствените си родители, е бедността. За всеки десети от сънародниците ни проблемът е в липсата на родителски капацитет или "безотговорността" на биологичните родители. 

Само 8% от българите отчитат, че в приемна грижа се отглеждат изоставени деца, а за 7 на сто от българите насилието е причина за настаняването в приемни семейства.

През 2015 г. двойно повече българи имаха готовност да станат приемни родители. Жените са по-склонни да се ангажират с приемната грижа. Тук се отчита разлика по отношение на населеното място - в селата в най-голям дял са склонни да бъдат приемни родители при определените условия. В столицата, където живеят близо една трета от българите, едва 5% биха станали приемни родители. 

Близо половината от българите (43%) не могат да преценят дали одобряват или не протестите срещу стратегията за детето, показват още резултатите от националното допитване. 12 % не подкрепят протестите срещу стратегията, а 45% са "за" тях.

Не могат да преценят дали одобряват или не протестите срещу стратегията хората на възраст 1829 г. (53%) и възрастните над 70 години (55%). Живеещите в областните градове в най-голяма степен одобряват протестите срещу стратегията за детето, показват още данните от проучването. 

2043 деца се отглеждат в приемни семейства към края на юни, сочат данните на Агенцията за социално подпомагане. 1863 от тях са здрави деца, а 180 са с увреждания. Най-много деца напускат приемните семейства, защото биват осиновени, не са малко и децата, които се връщат в родните си семейства след престоя в приемно семейство. Приемното семейство е временна алтернатива, като децата отиват в приемни семейства след решение на съда. 

В Националната асоциация за приемна грижа членуват близо 900 приемни родители от цялата страна. Асоциацията е създадена преди 10 години, за да подкрепя децата, настанени в приемна грижа и приемните родители. Към момента приемното родителство е най-качествената алтернатива на живота в социален дом.

Близо 80% от настанените в приемни семейства деца у нас са жертва на насилие или неглижиране в семейна среда, показва статистиката на НАПГ.

Източник: news.bg