Пренаталните (преди раждането) грижи са профилактични, диагностични и терапевтични. Целта е да се запазят бременността и здравето на бъдещата майка, да се предотвратят усложненията, да се осигури здрав и жизнеспособен плод, здраво потомство.


Пренаталните грижи водят началото си от края на ХIХ в. и началото на ХХ в. Днес тези грижи трябва да започнат преди жената да забременее и да продължат поне 6 месеца преди планираната бременност. Консултациите и изследванията са важни, тъй като някои заболявания могат да се проследяват и да се лекуват успешно само преди забременяването. След това най-често жената е изправена пред дилемата или да продължи една рискова бременност, или да абортира.

Преди забременяването освен нужните изследвания жената трябва да направи консултация със стоматолог и с интернист.
Три месеца преди планираното забременяване е добре да се приема фолиева киселина като профилактика на спина бифида (незатваряне на гръбначния стълб по време на ембрионалното развитие). Тази профилактика продължава до края на 3-ия лунарен месец – 13-ата гестационна седмица (г.с.).

След като жената разбере, че е бременна, а при наличието на съвременните тестове това обикновено става в съвсем начална бременност, тя трябва да посети женската консултация. Там ще се извършат първият преглед и изследванията и бъдещата майка ще се регистрира за периодично наблюдение. Обикновено първото посещение е най-продължително. При него се прави пълна анамнеза (бременната отговаря на задаваните въпроси) за минали, настоящи и наследствени заболявания. Измерват се ръстът, теглото и артериалното налягане на бъдещата майка. Извършва се и ултразвуково изследване, чрез което се установява дали бременността е вътрематочна, едноплодна или многоплодна, жив ли е ембрионът, има ли някаква патология.
При първото посещение се прави пълна кръвна картина, Васерман, установяват се кръвната група и Резус факторът, Резус антителата – при жени с Rh (-), антителата срещу хепатит В и срещу рубеола, изследват се урина и микробиологично вагинален секрет за хламидия, токсоплазмоза, взема се цитонамазка от маточната шийка (ако не е правена през изминалата година).
Когато се налага, се извършват и някои допълнителни изследвания. Въз основа на резултатите се преценяват здравното състояние и евентуалните рискове. Обсъждат се диетата през 9-те месеца, хранителните добавки, облеклото, условията на труд и пр.
Визитите на женската консултация са веднъж месечно до 32-рата г.с., по 2 пъти месечно между 32–рата и 36-ата г.с., а след това веднъж седмично до раждането.
При рискова бременност посещенията на женската консултация са повече.
За сравнение през 9-те месеца визитите в Англия са средно 10, в Швеция и Люксембург – средно 5, в Холандия и Финландия – средно 14.
След първото посещение на женската консултация при всяка визита се измерват артериалното налягане, телесното тегло, изследва се урината – стандартно и за седимент.
През 13-ата г.с. се извършва ултразвуково изследване. През 16-ата г.с. – ултразвуков преглед и биохимичен скрининг за вродени малформации. Ако има индикации, се прави амниоцентеза.
В 26-ата г.с. се изследва кръвната захар за гестационен диабет (диабет на бременността).
В периода 34–36-а г.с. се изследват микробиологично вагинален и анален секрет, Васерман, анти D антитела при жени с Rh (-). При ултразвуковия преглед чрез определяне на количеството на околоплодната течност се преценяват състоянието на плода, степента на зрялост на плацентата, наличието на дихателни движения, на големи и малки движения на тялото на плода, а детските сърдечни тонове се записват с фетален монитор. В този срок се прави прогноза на раждането.