Контакти

Фирма "9 месеца" ЕООД, издател на списание "9 МЕСЕЦА"

"9 months" Ltd, Publisher

София 1000, България

Телефони за връзка/ Phone number: +359 2 946 13 69

Редакция/Editors: [email protected]


• Виржиния Николова / Virzhinia Nikolova - главен редактор / Editor-in-chief
• Богдана Китанова / Bogdana Kitanova - стилов редактор / Editor

 

Маркетинг и Връзки с обществеността: [email protected] 

  • Гaбриела Николова / Gabriela Nikolova

Производство/ Graphic Design Expert[email protected]
• Мая Колчева / Maya Kolcheva, предпечатна подготовка
 

Администрация / Office Administration:  

  • Елена Колева - Управител / Мanager

© Всички права запазени/ All rights reserved

Използване на материали под всякаква форма е възможно само с разрешение на издателя.