За да отблъснат злия дух на нещастието и смъртта, още от древността хората са именували децата си с грозни, неблагозвучни и всяващи страх имена. Такъв вероятно е случаят с името Гроздан(к)(а). Според един от вариантите на легендата за хубавата мома Грозданка нейната майка избрала това грозно и противно име поради чудната красота на момичето си. В друг песенен вариант причината е, че "рожбата не трае" (новороденото е болнаво). Това женско име съответства на мъжкото Гроздан, образувано от старинното прилагателно "гроз", със значение "страшен", "грозен (спомнете си за руския цар Иван Грозни!).


В някои групи от българското население се е вярвало, че името на вълка се дава на дете, за да бъде здраво и силно. Така се появяват имената Вълчо, Вълкан(а), Вълкадин, Вълкашин, Вълчин(а), Вълчан(а), Въло(а). Те напълно отсъстват от съвременния именен репертоар. Можем обаче да потърсим техния аналог в имената Лио, Лиона и Лъва. Подобни аналогии могат да се открият в името Злат(к)а, Златю, Златьо, което не е алюзия за “златно момиче”, а за “справяне със зли сили и беди”.