Очарователният външен вид на новороденото е сигурен залог за неговото добро приемане от общността. Българските традиционни имена за това са Гиздьо, Гиздав(а), Гизден(а), Хубен(а), Хубав(к)(а), Красен(а). Интерес предизвиква името Бонита (Бони), което е от латински произход със значение “хубава, добра”. За първи път то е употребено от Маргрет Мичъл в книгата “Отнесени от вихъра”, но добива популярност едва след като през 1967 г. се прочува двойката престъпници Бони и Клайд.


Сред арменците пожелателни имена са Аглая (от гръцки произход със значение ”светла”), Мелине (от арменски произход със значение “тъмна, мастилена”), Кехануш (от арменски произход със значение “красавица”), Храч(я) (от арменски произход със значение "огнеок, имащ огнени очи").

Сред мюсюлманите аналогични са имената Джемил(е) – “красив”, Зухир, Зухра – “цъфтя”, Мухсен, Мухсине – “бъди хубав”, Алма – “ябълка”. Сред българските евреи популярни са имената Флор(а), Една (“орех”), Леа (“газела”), Рода (“розов храст”) и др.