Казват, че бебетата, родени през зимата, били по-издръжливи, по-спокойни и по-здрави. Може би затова и имената им подсказват времето на раждане. Твърде рядко срещано е името Януар, което освен с първия месец на годината се свърза и с популярен католически светия. Севен(к)(а), Северио, Северин(а), Севери(й) създават аналогия със студа, севера и зимата, но могат да се свържат и с популярното сред баските име Ксавие, което означава и “замък, крепост”.


Много красиви са имената Снежин(а) и Снегул(а), отъждествявани с чистотата и белотата на снега. Интерес представлява името Ладовина, което се свързва с хлад и мраз, но и с палавост и игривост (Лудовина).

Имената Север и Севера, освен че имат зимен оттенък, напомнят и за царствената съдба на хана от Първата българска държава Север. Зимно е и името Сабрина, свързано с царицата на Северното царство. А ако искате да си осигурите благословията на зимния светец Тодор, можете да избирате между многобройните производни – Теодор(а), Дора, Доротея, Тодорик(а), Тодорица, Тодорин(а), Тошо.