Ако се колебаете дали вече е време да поръчате братче или сестриче на първото си дете, ще ви помогнем да си отговорите с помощта и на този тест.

1. Спомените от детството ми са прекрасни.            Да Не
2. Приемам родителите
си с техните добри и лоши страни.                               Да  Не


3. Мога да се грижа за себе си.                                     Да  Не
4. Гледам на детето като на специален                  

    подарък от съдбата.                                                    Да    Не
5. Мисля, че е вълнуващо да придружаваш
детето в развитието му.                                                   Да    Не
6. Смятам, че съм в състояние да осигуря на
детето си уреден живот.                                                  Да    Не
7. Искам да предам на детето си
много от собствения си житейски опит.                     Да   Не
8. Професията е важна за мен, но временно
 мога и да я оставя на заден план.                              Да  Не
9. Шумът и безредието не могат да нарушат
обичайния ми начин на живот.                                     Да  Не
10. Плачът на детето не ме дразни, а ме
стимулира да го утешавам.                                            Да  Не
11. Ще се радвам, ако един ден пак мога
да се грижа за бебе.                                                       Да   Не
12. Представата ми за идеално семейство
включва 2 деца.                                                               Да   Не
13. С моя партньор сме добър отбор.                     Да   Не
14. Обикновено споделяме задълженията си у дома, грижите по отглеждането на детето
и професионалните си планове.                               Да   Не
15. Любопитно ми е каква личност ще е
нашето общо дете.                                                        Да  Не
16. Мога да подготвя детето
за първия учебен ден.                                                 Да  Не
17. Още едно дете би било голямо богатство.     Да  Не
18. Ако можех да се появя отново на белия
свят, мечтая пак да се родя в нашето семейство.  Да Не  
19. С две деца семейството ще стане
2:2 (възрастни:деца).                                                      Да Не
20. С две деца много по-трудно
се връщаш към професията си,
но това не е съществена пречка за нас.                  Да  Не                                                       

Резултати

Съберете отговорите с "Да". Сборът ще ви ориентира доколко сте готови да станете родители и на второ дете.
1–7 – Решението ви дали да имате второ дете, все още не е избистрено. Имате резерви. Разгледайте още веднъж въпросите, на които сте отговорили с "Не", и обсъдете защо сте предпочели този отговор. Така ще изясните кои са препятствията по пътя към второто бебе.
8–15 – Готови сте. Безспорно искате да имате още едно дете. Просто действайте решително. Опитът на много родители показва, че не е нужно всичко да е 100% перфектно, за да се пожелае бебе.
16–20 – Вие сте създадени за семейство! В живота ви има място за повече деца!