„Прекален светец и Богу не е драг.”
 Народна поговорка

                                                                                                        


„Да не е расло в саксия?” “Да не е расло под похлупак?” – с тези метафорични въпроси народът ни красноречиво иронизира опитите на някои майки да отглеждат детето си в пълна изолация от околния свят. Въпреки техните добронамерени усилия и старанието им, бебето ежедневно контактува с микроорганизмите, които кръжат наоколо. Та нима и майчината гърда е стерилна?!

Страхът, че „опасности дебнат отвсякъде”, не е оправдан и е добре да бъде преодолян.
Постепенното общуване на бебето с малки количества най-често неболестотворни бактерии

стимулира развитието на неговата имунна система
Така собствените антитела заместват антителата, предадени на плода вътреутробно от майката.
Разбира се, не става дума за непредпазливо излагане на бебето на контакт с болни или за липса на хигиена на околната среда и храненето. Не бива да се забравя, че храносмилателната система на новороденото е много чувствителна. Ако остатъкът от заместителя на кърма престои повече от един час, той представлява идеална среда за развитие на микроорганизми и трябва да се изхвърли.
Често възниква и въпросът дали е задължително изваряването на шишенцата за хранене. При отговора на този въпрос днес се проявява
по-голяма толерантност

За здрави, доносени бебета е достатъчно основно измиване с гореща вода и с обичайните препарати за миене, обилно изплакване с течаща вода и изсушаване. Не е нужно шишетата да са абсолютно стерилни, важно е бактериите да са намалени до минимум. Това не важи за недоносени, болни и често боледуващи бебета. При тях шишетата трябва да се изваряват докъм 6-ия месец.
Съветите за шишетата обаче не се отнасят за бибероните залъгалки. Те трябва основно да се измиват под течаща вода и да се изваряват 10 минути. Ако започнат да лепнат, да се изхвърлят.
Като млад педиатър години наред учех майките да отглеждат децата си по строги правила, възприети у нас от прекалено строгата, най-вече немска школа. Така например, кърмачето дори да се скъса от плач, в никой случай не биваше да се кърми, преди да са изтекли точно, ама съвсем точно 3 часа от предходното хранене. Напълно се отричаше и нощното кърмене (както впрочем днес се отрича и даването на вода?!).
Добре че повечето майки не винаги стриктно изпълняваха прекалено строгите медицински изисквания, вслушвайки се в сърцето си и в „молбите на бебето”.

Доц. Райна Арнаудова
неонатолог