Американски учени стигат до извода, че в утробата на бременната плодът чува по-добре нискочестотните, отколкото високочестотните звуци.
Учените от Университета във Флорида са провели експерименти с овце. Според тях характеристиките на утробата на овцата най-много напомнят утробата на жената и затова те могат да твърдят, че човешкият плод чува като овчия.


Учените смятат, че ако бременната иска бъдещото й дете да я чува, трябва да говори с тих и нисък глас.

“То няма да чуе цигулката, но ще чуе барабана” – твърди професор Кен Герхардт, участник в проекта.

Учените имплантирали във вътрешното ухо на плода на овца миниатюрен електронен приемник. Приемник бил имплантиран и в утробата на овцата. В резултат на експеримента станало ясно, че до ухото на плода достигат по-добре нискочестотните звуци. Оказало се, че най-сложно било да се разбере записът, направен във вътрешното ухо на плода – практически всички високочестотни звуци там изчезвали.

Да се сравняват условията, в които се намира овчият и човешкият плод, е невъзможно, затова от експеримента да се правят крайни изводи за това, какво и как именно чува бъдещото дете в утробата на майката, е невъзможно.