В коремчето на мама е топло, спокойно и много тихо.
И изведнъж – бебето чува! До него стига равномерно туптене – ударите на майчиното сърце. То ще ги чува ден и нощ и ще ги запомни добре. От време на време нероденото долавя и нещо много мило и нежно – гласа на мама. Колко е хубаво, когато нежният му тембър затрепти приятно и весело. Бебето ще запамети тази майчина “песен”


и ще я разпознава и след като отвори очи за белия свят.
Ударите на майчиното сърце и гласът на бременната (говор, смях, песен) се предават като звукова вълна през нейната костна система към плода. Тях той чува отчетливо и ясно. Звуците, които идват от външния свят – чужди гласове, музика, разнообразни шумове, стигат до него по-глухо и приглушено, сякаш до плувец, натопил глава в морската вода, който отдалече чува гласовете на брега. Но плодът ще запомни някои от тези звуци и ще ги разпознава, след като се роди. Бебето често спира да плаче, ако чуе песничката, която мама му е пяла в онова далечно време. А дали е вярно, че особено го успокоява музиката на Моцарт и дори шумът на прахосмукачката?

Говорът и песните на бременната и родилката
допринасят за бързото развитие
на новороденото. Интересно е, че то чува особено добре в обсега на честотата на човешкия глас и особено във високата честота на женския, майчиния глас. Забелязали ли сте, че когато говорят на своето бебе, родителите извисяват и изтъняват гласа си? Това е особено забавно при разговорите на бащата с бебето. Мило и смешничко е да наблюдаваш как големи мъже заговарят с някакъв неестествен, особен и тъничък гласец, употребяват много гласни, удължават звуците, повтарят ги многократно. Този говор на бащите наподобява майчиния и това мъжете правят напълно инстинктивно.
Бебето реагира на милите им гласове и влиза в контакт с родителите си чрез първата усмивка, а по-късно и с гукане. Това окуражава татковците и ги стимулира да продължават „семейния разговор”. Чрез обмяна на “говор”, звуци и радостни емоции укрепват нервните връзки между вътрешното ухо и мозъчните центрове на новороденото, усъвършенства се и слуховият път. Създадена е структура, която дава възможност детето

да започне да се учи да говори
През първите месеци на живота си кърмачето е гражданин на света – то разбира звуците на майчиния си език и на чуждите езици. Това се променя през второто шестмесечие. Ако дотогава бебето е чувало само майчиния си език, разбира само него. В този период е много важно близките да говорят ясно, с кратки и граматически правилни изречения, с дълги паузи и многократни повторения.

Доц. д-р Райна Арнаудова
неонатолог

Nota bene!
Децата обичат родители (и баби!), които не се изморяват да говорят и пеят, които се смеят, имитират гласове на животни и птици, които измислят и участват в невероятни за възрастта им бебешки игри!