През втората си година вашето слънчице прави огромна крачка в развитието си. Владеене на тялото и сръчност Тема № 1 сега е детето да се научи да ходи. Все по-сигурно то слага единия крак пред другия. В началото това му се удава, като се държи за нещо, но на 15 месеца 90% от децата ходят сами. Усъвършенстват се и фините движения. Взаимодействието между очите и ръцете се осъществява без проблеми. Лъжицата намира пътя до устата, от чашата се пие без разливане, чорапките старателно се обуват на краката.

Възприемане, говор, мислене
Първата дума! Най-често това е “мама” или “баба”, но може да е и “кола”. На 18 месеца детето би трябвало да умее да произнася около десет думи. Малко преди втория рожден ден то си служи активно с около 50 думи, които свързва в изречения от по две думи. Пасивният речник е по-голям – той обхваща около 200 думи.

Самостоятелност, общителност
На година и половина непознатите хора стават все по-интересни. Вълнуващо е как полицаят регулира движението, любопитно е как продавачката мери ябълките. На края на втората година детето се превръща в любопитен откривател. То претърсва супермаркета, изпразва кухненския шкаф и наблюдава какво се случва, когато скубе косата на дядо…

Как да му помогнете
След първата година страхът от непознати обикновено е преодолян – добра възможност да приучите детето към кратки раздели. И най-добрите родители имат нужда от малко отдих. На кого можете да поверите детето си? Не е задължително това винаги да е бабата. И детегледачката би могла да се погрижи за него. Важно е преди това те добре да се познават.


Ще тъгува ли детето, ако не сте с него няколко часа? В началото вероятно да, но то ще научи, че не сте изчезнали завинаги. Това му дава сигурност и го прави великодушно – мама може да излезе за известно време. Най-добре е, когато детето е в позната среда или поне любимата играчка е при него.
Как да се сбогувате с детето? Колкото по-дълга е раздялата, толкова по-драматична е. Вземете детето на ръце, целунете го и му обещайте да се върнете бързо. Дори в началото да не разбира думите, опитът ще го научи, че мама ще се върне.

Това му доставя удоволствие
За него е удоволствие да говори и да слуша. Веднъж проговорят ли, децата трудно могат да бъдат спрени. Те са във възторг от новите думи, книжките с картинки, първите разказчета. Използвайте този възторг, защото говорът се научава само чрез говорене. Колкото повече внимание обръщате на детето, толкова по-бързо ще се развиват говорните му умения. Малките се гордеят, когато ги разбират, и правят всичко възможно да разширяват запаса си от думи. Подходящо е да коментирате действията си – при готвене да разказвате кои зеленчуци режете, при къпане да обяснявате кои части на тялото миете в момента…