Дъщеря ми се роди с цепнатина на устната. Някои педиатри ме съветват да се оперира колкото може по-скоро. Кога е най-добре да се коригира дефектът? Л. Ф., Варна:


Вродените цепнатини на устната и небцето са познати още като “заешка устна” и “вълча паст”. По-добре обаче е да се говори за цепнатина на устната или цепнатина на небцето. Срещат се различни форми – от най-леки (малка бразда на устната) до най-тежки (двустранни).

Най-важното е родителите да не се безпокоят излишно и да знаят, че дефектът е отстраним. От най-голямо значение е ранната консултация със специализиран мултидисциплинарен екип. При едностранни форми устната се коригира на 2–3-месечна възраст. Цепнатината на небцето се отстранява на 10–12-месечна възраст.
Добри постижения в тази област имат специалистите, които работят под ръководството на доц. д-р Юрий Анастасов в Пловдив в Клиниката по детска хирургия (Сектор по пластична и краниофациална хирургия).

Допълнителна информация на: www.ala-bg.org (страницата е на Асоциацията на пациентите с лицеви аномалии и техните родители – АЛА).