Световноизвестният педиатър д-р Бенджамин Спок твърди, че за съществуването на новороденото са еднакво необходими храненто, положителните емоции и подходящата двигателна активност

Какво е кинезитерапия?

Това е медико-педагогическа наука, която има за основа фундаменталните науки анатомия, физиология, психология, педагогика и е изградена изцяло на метода на физическо упражняване. Прилагането на кинезитерапията спомага за възстановяване или усъвършенстване на човешката двигателна активност.
 

Чрез кинезитерапия целим да:

- да развием двигателните умения на бебето;
- да повишим тонуса на мускулите му;
- да нормализираме подвижността на ставите му;
- да подобрим защитните сили на организма;
- да закалим детето.
 

Какви са основанията за прилагане на кинезитерапия?

Когато детето се появи на бял свят, мозъкът му е „каша от неврони” – твърди доктор Спок, – които чакат да се вплетат в сложния гоблен на сивото вещество. Някои от тях: за дишането, сърдечния ритъм, за температурата и рефлексите, са свързани още от гените в оплоденото яйце, но трилиони са като компютърен чип без програма. С почти безгранични възможности, те могат да създадат оазиси в мозъка, които един ден да пеят, композират, рисуват, да изпадат в гняв или да се топят от екстаз. „Преживяното в детството определя кои неврони ще работят в зрелостта”, е констатацията на невробиолога педиатър Хари Чъгани (от Университета в Уейн). Нетретираните неврони умират. Програмата им е предопределена от гените в оплоденото яйце – гласи традиционният възглед. Гените определят само главните мозъчни потоци, обкръжението: милиарди съобщения, с които ни бомбардира външният свят, и оформят милиони фини връзки, гласи новата теория.
Човекът притежава седем анализатора – сетива, чрез които опознава света: зрителен, слухов, обонятелен, вкусов, тактилен, двигателен и вестибуларен. Те функционират в постоянна връзка и взаимотношения и така осъществяват възможността за възприемане на обкръжаващия свят.
След раждането на човека те се развиват постепенно и в различно време.
В периода на адаптация към външната среда на недоносените може да се въздейства с масаж и гимнастика, в резултат на което да се коригира календарната възраст. Това подчертава стимулацията и оздравилтелния ефект на упражненията дори при бебета, родени преждевременно.
 
На кои бебета може да се приложи ранна кинезитерапия?

- На всички здрави доносени бебета.

- На всички доносени, родени с по-ниско тегло.

- На бебета, при които след раждането се констатират патологични състояния от ортопедичен и неврологичен тип.
 

Въздействие на кинезитерапията върху детския организъм

Системно прилаганата кинезитерапия помага за усъвършенстването на сърдечносъдовата и дихателната система. Създават се множество условни рефлекси, които регулират функциите на вътрешните органи.  Влиянието на кинезитерапията е осезаемо върху върху костната система на новороденото.

Развитието на движенията е преди всичко нервен процес, който се извършва с участието на мускулите. Трябва да се усъвършенстват и развиват.

Кои са средствата на кинезитерапията?

Основни средства за въздействие са масажът, рефлексните движения и упражненията.
Масажът има за цел предизвикване на някои рефлективни реакции от страна на организма, като подобряване на кръвообръщението, храненето на тъканите в цялото тяло, засилване на имунобиологичните защитни сили на организма и реактивността му.
Рефлексните движения представляват закономерна ответна реакция на организма в резултат на механично, електрично или друго въздействие върху възприемащите нервни пътища.
Упражненията са пасивни и се изпълняват с помощта на занимаващия. Представляват избрано движение, изпълнено с подходяща сила, амплитуда и повторение.
 
Процедурите с масаж и упражнения се провеждат всекидневно – в един и същи час от деня. Започват най-рано от 10-ия ден след раждането в домашна обстановка. Може да стартират и в по-късен месец и да продължат целенасочено до прохождането на бебето.
 

Към средствата укрепващи целия организъм, влизат и природните фактори: слънце, въздух и вода. Майката трябва непрекъснато да ги прилага в целодневния режим на бебето.

Източник: "Масаж и гимнастика на бебето"