Билингвизмът означава едновременно използване на майчиния и на чуждия език. Усвояването на речта е една от най-висшите психични прояви през ранното детство. Тя е не само количествено натрупване на думи, а твърде сложен психичен процес. Много фактори имат значение за усвояването на речта –  анатомо-физиологичното състояние на детето, общото психично развитие, условията на средата, начинът на живот и най-вече общуването с възрастните.

От разговор или от учител?
Усвояването едновременно на два езика в ранните детски години е сложен и продължителен процес. Въпреки често сложното произношение, нелеката граматика и лексика, през първите 5–6 години от живота си детето лесно овладява езиците, които се използват в заобикалящата го среда. Има разлика в начина, по който детето научава френски и български например. Дали те се говорят в естествената среда на детето, или то изучава единия език допълнително. Практиката и научните изследвания показват, че ако в заобикалящата го среда се използват два езика, към 3-годишната си възраст детето вече не ги обърква. Често обаче се случва то да ги смесва. Това обикновено става при децата от смесени бракове.

Откога може да започне да се изучава чуждият език?
Преди всичко важно е детето в достатъчна степен да е овладяло родния си език. Проучвания показват, че това става между 5-ата и 11-ата година. През първите пет години детето говори сравнително добре на родния си език и си служи с около 2500 думи. Изучаването на втори език трябва да става на базата на овладения майчин език.  
Понякога обаче изучаването на втори език, чужд на езиковата среда, в която живее детето, може да навреди на развитието и на неговата психика. Има опасност малкото да изостане в усвояването на родния си език и да се невротизира.


Овладяването на два езика едновременно в предучилищна възраст не се приема еднозначно от педагозите и психолозите. Те предупреждават, че има опасност да се забави когнитивното развитие на децата. Някои учени пък са на противното мнение и смятат, че изучаването на два езика е полезно за детето. По този начин се стимулират социалното, когнитивното, езиковото и интелектуалното развитие на малкото.
Добре е усвояването на втори език да не става насила, а да се поднася като приятна игра за детето. Дори и да не се справя отлично, то ще придобие чувство към езика, ще си създаде определена нагласа и навици.

Юлия Живкова
психолог