Отскоро сте майка и забелязвате как вниманието ви към хигиената у дома се е изострило десетократно. По няколко пъти на ден миете пода, редовно перете плюшените играчки на мъника и все бършете прах. Оказва се обаче, че често се пренебрегват точно онези места, по които има най-много вредни бактерии. Кои са 8-те най-мръсни места в дома, особено любими на микробите...

800
Дистанционното

Дистанционното се оказва едно от най-уютните места, на които бактериите се задържат. То се замърсява най-бързо, тъй като всеки ден влиза по няколко пъти в употреба. Върху дистанционното могат да се открият около 800 бактерии на квадратен сантиметър. Според американски учени от Вирджинския университет непочистеното от дълго време дистанционно е основен източник на зарази в домакинството.200
Дъската на тоалетната чиния

Тоалетната дъска  „пази” средно 200 микроорганизма на квадратен сантиметър. Всъщност това е впечатляващо ниска стойност в сравнение с други кътчета от дома, пък и по човешкото тяло, където виреят поне десет пъти повече бактерии. Явно тоалетната дъска не е достатъчно привлекателна за бактериите, тъй като те обичат по-влажен „климат”…

400 000
Каналът на мивката

Около и върху канала на мивката в банята виреят рекордните около 400 хиляди микроорганизма на квадратен сантиметър. Тук е влажно, а това значи – по-уютно за вредните бактерии. В сравнение с канала тоалетната дъска си е направо стерилна…


13 000
Компютърната клавиатура

Оказва се, че не само в офиса или в интернет клуба, но и у дома клавиатурата на компютъра е любима среда за нежеланите бактерии. Това място е трудно за почистване поради множеството бутони, което е причината върху него да виреят цели колонии от микроорганизми –  до 13 хиляди бактерии на квадратен сантиметър.

166 000
Кухненската мивка

Тук остават следите от много хранителни отпадъци, а това създава добри условия за средно 166 хиляди микроорганизма на квадратен сантиметър. Върху кранчетата на мивката полепват микроорганизми например от сурово месо, които е много трудно да се почистят. Американски учени са открили върху всяко второ кранче болестотворни бактерии, но в малки количества, които не са опасни за здравето.
Детското столче за хранене в кухнята също е рисково място за вредните микроорганизми. Затова то трябва редовно и старателно да се почиства.

11 000 000
Хладилникът

За жалост ниските температури в хладилника не убиват вредните бактерии, но все пак в тази среда те се развиват по-бавно. Препоръчително е температурата в хладилника да не превишава 7 ºС. На „най-закътаните” места обаче, които рядко се почистват добре, са открити до 11 милиона бактерии на квадратен сантиметър.

120 000 000
Домакинските гъби и кърпи

Парадоксално, но факт – те са основно средство за почистване, но всъщност се оказват и една от най-уютните „квартири” за много нежелани микроорганизми. До 120 милиона микроби могат да се открият в един милилитър вода, изстискана от малка кухненска кърпа. За да се ограничат бактериите, кухненските гъби трябва да се сменят често, малките кърпи да не се оставят влажни и да се перат в пералнята на 60 ºС, а кухненските четки могат да се почистват в миялната машина (като се сложат в защитното кошче).

„9 месеца”