Синдромът на Даун е генетична неврологична аномалия, която засяга интелектуалните способности и е най-често срещана сред населението. В страните от източната част на Европа родителите на деца със синдрома на Даун и специалистите, които се грижат за тях и участват в обучението им, са изправени пред огромни предизвикателства и утвърдени предразсъдъци. В обществото битува заблудата, че хората със синдрома на Даун не могат да се развиват и обучават. В Унгария и България няма успешни модели за интеграция на деца със синдрома на Даун в местните общности, което обезсърчава родителите да отглеждат у дома своите деца със синдром на Даун. Добре известно е, че раждането на дете с увреждания предизвиква у родителите чувство на вина, депресия и гняв, като налага нуждата от помощ през целия им живот. В резултат на съществуващата необходимост да се осигури подкрепа за специалистите и родителите на деца със синдрома на Даун се появява идеята за адаптиране на ново учебно пособие за нуждите на Унгария и България. 

Над тази задача работиха партньорите по проект „Re-PoD – Мултиплициране на опита: Разширяване на професионалното обучение за обучаващи и родители на деца със синдрома на Даун” по програма Леонардо да Винчи - Трансфер на иновации. Инициатор на проекта е KMOP (Kendro Merimnas Oikoyenias kai Pediou - Център за грижа за семейството и децата, Гърция), основен партньор по предходен проект „PoD – Професионално обучение за родители на деца със синдром на Даун”, в рамките на който е разработен новият инструмент за обучение. Проектът се реализира от консорциум от 6 партньори от Гърция, България и Унгария: гръцката неправителствена организация KMOP; гръцката компания MAST SA Consulting and Informatics Services - специализирана в техническата сфера и ИКТ; от България - ДП „Българо-германски център за професионално обучение” – клон Плевен и Помощно училище „П. Р. Славейков” - Плевен; Асоциация Синдром на Даун и Център за ранна интервенция от Унгария.


Основният резултат на проекта е преработеното и адаптирано към унгарския и българския ситуационен контекст учебно пособие (на български, унгарски и английски език), придружено с допълнително разработен инструмент за електронно обучение и методика за обучение. Този полезен инструмент не само ще разширява уменията на специалистите, необходими за обучаването на хора със синдрома на Даун и грижата за тях, но също така ще подкрепя и ще бъде в помощ на родителите и близките на деца със синдром на Даун.

Подобряването на уменията и знанията на специалисти, обучаващи, социални работници, доброволци и родители на деца със синдрома на Даун и въвеждането на добри европейски практики за интегриране на тези деца в обществото ще увеличи шансовете им за по-добър и независим живот.


*