В повечето страници в Интернет, в които се разглеждат въпросите, свързани със стерилитета, по-скоро се анализира медицинската страна на проблема. Досега малко на заден план, скътана там някъде из чатовете във форумите, остава онази част, която засяга
емоционалните аспекти на проблема
да не успееш да заченеш по нормалния начин.
В последното десетилетие обаче в България традиционният медицински модел на лечение се промени. Преди в центъра на терапията се поставяше заболяването (проблемът) и основната водеща роля имаше лекарската вездесъщност. Пациентът с неговите  притеснения и очаквания все повече се превърна във фигура, която не се вписва изцяло в плановете за лечение на обучените по традиционния медицински модел лекари. Грижата за душевните проблеми беше поверена на един от клоновете на медицината, наречен психиатрия, и това предполагаше, че единствено психиатрите са компетентни при оказване на помощ при емоционални терзания и неблагополучия. Да признае, че има емоционален проблем, за човека беше равно да бъде лекуван от психиатър в психиатрия или по-просто казано – да признае, че е... луд.  А кой “луд” признава, че е луд? 


Промяната, която започна през последните години, засяга индивидуалния подход при лечението и поставя във фокуса цялостната човешка личност с нейните физически и психични аспекти. Започна да се обръща внимание на очевидното, доскоро оставало скрито, а именно, че всяко нарушение на физическия комфорт води и до съпътстващо нарушение на емоционалния комфорт. И да се твърди, че подобряването на душевните преживявания на болните в голяма степен подпомага усилията на лекарите, свързани с
благоприятния изход от лечението
Като резултат се наложи да се преразгледа мнението, че за емоционалните проблеми може да се грижи само психиатър. Започна да се усеща нужда медицинският екип да се допълва със  специалист, който подпомага пациентите да се справят с евентуалните съпътстващи лечението проблеми от емоционален характер. В много клиники бяха назначени психолози и с това се призна, че хората, които имат затруднения с преживяванията на отрицателните емоции, не са непременно хора с психични заболявания и те не обезателно се нуждаят от психиатрично лечение. 

През тази еволюция преминаха и клиниките по стерилитет в чужбина и в България. Наскоро в своя презентация  фармацевтична фирма цитира проучване, в което се сочи, че „инфертилните жени са подложени на високо ниво на стрес, като безпокойството и депресията при тях са еквивалентни на отрицателните емоции при жени, болни от рак или сърдечно-съдово заболяване”. Доста тревожна констатация за потребителите на тази информация! Но това е истината.
Спорът за водещата роля на душата или на тялото на човека е толкова стар, колкото и спорът за първичността на кокошката или на яйцето. Има колкото аргументи „за”, толкова и „против” в полза на едното или на другото. В тези случаи винаги истината е някъде по средата. Това са две части на едно цяло. Затова в клиниките по стерилитет всеки участник в екипа е отговорен за своята част на лечението. Кои са
основните участници в екипа
който осъществява грижата и лечението на пациентите, които се борят със стерилитета, и каква е тяхната роля?
Пациенти. Тяхната роля е да се доверят на
специалистите, да ги уведомяват за своите планове и намерения и да продължат да живеят като другите, но да включат в програмата си и лечението, което прилагат.
Лекар. Неговата роля е да извърши прецизен преглед
и да назначи най-доброто лечение в зависимост от индивидуалните нужди на двойката, а на базата на получените резултати да променя терапията, използвайки научнообоснован подход.
Ембриолог. Главните му задачи са във всеки конкретен случай да успее да прецени коя процедура ще е подходяща, да избере най-добрите яйцеклетки и сперматозоиди и да осигури подходяща среда за оплождането или пряко да подпомогне процеса чрез използване на съответни асистирани репродуктивни техники.
Акушерка/медицинска сестра. Тя подпомага лекаря и пациента при прилагането на назначеното лечение и следи за точното му изпълнение.
Това е екипът, който работи с “материалната субстанция” и повлиява подготовката на организма и на тялото за предстоящото забременяване.
Психолог/психотерапевт. Той подпомага пациентите по време на лечението да поддържат душевен баланс, да намалят нивото си на стрес, да преодолеят притесненията и предразсъдъците, които в много случаи възпрепятстват забременяването. Това е специалистът в екипа, който се грижи за
невидимата, но осезаема “субстанция” – емоционалната
Целта е да се срещнат целите и усилията, които полагат партньорите, с усилията, които влагат специалистите от съответната клиника, и да се сбъдне мечтата на двойката за свое бебе.
Само добрият синхрон между всички участници може да възнагради положените усилия, защото, работейки заедно, те стават екип с общи цели, при които задачата на всеки е най-точно да се справя със своята роля, за да дойде успехът.

Ани Коцева
психолог
САГБАЛ “Д-р Щерев”
GSM 0885 923 603