Как да избера личен лекар за детето си?

За да изберете лекар на детето си, трябва да попълните специален документ – регистрационна форма за първоначален избор. След като я предадете на личния си лекар, той ще ви издаде направление за желания от вас специалист.


Родителите трябва да изберат общопрактикуващ лекар (личен лекар) за своето дете. Това може да бъде всеки общопрактикуващ лекар (ОПЛ). За целта родителите трябва да вземат от районната здравноосигурителна каса по местоживеене (РЗОК) регистрационна форма за първоначален избор на общопрактикуващ лекар. Формулярът следва да се попълни и заедно с Обменната карта да се предостави на лекаря, избран да се грижи за здравето на детето.

По желание на родителите за наблюдение по програма “Детско здравеопазване” може да бъде избран лекар специалист по детски болести срещу издадено от ОПЛ едно единствено направление за срока на наблюдение. Независимо че в този случай детето се наблюдава от лекар специалист по детски болести, имунизациите се извършват от общопрактикуващия лекар на детето.
За новородените деца – до даване на ЕГН и получаване на здравна книжка, в регистрационната форма на избор се вписват номерът на съобщението за раждане на детето и регистрационният номер на лечебното заведение, от което произтича съобщението.

Първоначален избор на личен лекар може да се направи по всяко време на годината.