Д-р Василка Юрукова, преподавател към Центъра за обучение и развитие на хомеопатията в България и САЩ, специалист по вътрешни болести

Подходяща е в доста случаи

Хомеопатични препарати могат да се прилагат след травматично раждане, при счупена ключица на бебето (чрез обезболяване), при колики през първите 3–4 месеца, при повръщане, при появата на първите зъби, като профилактика и лечение след ваксинации, при алергиите в детската възраст.