Сигурно често Ви тревожи въпросът расте ли Вашето дете нормално? Най-точният отговор ще Ви дава Вашия педиатър, но добре е да имате и някои ориентири. Когато се следи развитието на детето, се вземат предвид ръстът, растежната скорост, теглото и телесните пропорции.

Ръст
Когато детето е до 1 год., ръстът му се измерва в легнало положение, а след тази възраст – в изправено. Най-добре е това да се прави с един и същ ръстомер и процедурата да се извършва от едно и също лице. Получените стойности се сравняват с нормите за съответната възраст. За българските деца има таблици отделно за момчета и момичета. В тези таблици са дадени средните стойности и възможните стандартни отклонения от тях.
Детето се ражда със среден ръст за момчета 50.9 см и за момичета 50.1 см. На 2-годишна възраст неговият ръст е половината от окончателния му ръст. Скоростта, с която расте, всъщност дава представа колко е израснало детето за определен срок от време – за един месец или за една година. Тя е най-динамична през първите три години от живота на детето.

I година – 25 см;
II година – 12.5 см;
III година – 8.5 см.

Растежът не е еднакво интензивен през цялото детство.
От 3-ата година до пубертета, началото на който е индивидуално, детето расте средно с 4 до 6 см за година. Скокът през пубертета е около 8–10 см за година и продължава две години. Това е вторият период на бърз растеж. След това “издигането на височина” постепенно спира поради вкостяване на растежния хрущял на дългите кости на крайниците.

Тегло
Проследяването на теглото е особено важно за кърмаческата възраст. Отклоненията в тегловната крива отразяват грешки и нарушения в храненето и често предхождат дори леки и краткотрайни заболявания. Ако при два последователни прегледа при Вашия педиатър се окаже, че детето Ви не е наддало достатъчно, трябва да се търси причината за това. Ръстовата крива се отклонява от нормата само при тежки и дълготрайни заболявания.
В своята здравна карта Вашето дете трябва да има приложена ръстова и тегловна крива.

Пропорции на тялото
За да се оценят телесните пропорции, освен ръста се вземат предвид още обиколката на главата и на гърдите, седалищната височина, дължината на краката и на разперените ръце.
Когато се следи дължината на крайниците и на телесните пропорции, се използват съотношенията горен/долен сегмент, разперени ръце/ръст. Изобразяването на отделните параметри става чрез т.нар. морфограми.

Глава
Съотношението между главата и тялото е различно при новороденото и при по-голямото дете. Главата на новороденото бебе е 1/3 от дължината на тялото му, на 2-годишна възраст – 1/4, а на възрастния – 1/8.
Детето се ражда с отворена предна голяма фонтанела и отворени шевове на черепа. Това позволява черепът да се увеличава, което е необходимо за бързорастящия главен мозък. При раждането той е 350 г, а при възрастния – средно 1350 г. Голямата фонтанела се затваря около 1-годишна възраст, а черепните шевове – до 7–8-годишна възраст.