Никога в живота си децата не учат толкова лесно и трайно, както през 4–5-те години преди да тръгнат на училище. Дали обаче учат онова, от което ще се нуждаят цял живот?
Вероятно и вие като много родители се питате осигурявате ли на детето си достатъчно тренировки на мозъка му и предлагате ли му подходящия материал за учене. От десетилетия педагози, психолози и социолози обръщат внимание колко е важно децата да се научат да учат


За разлика от миналите поколения, съвременните деца трябва да учат цял живот. Проблемът е, че все още не е ясно как да се формира основата за това.
За целта е нужно да се установи при какви условия човешкият мозък функционира най-добре. Кога най-лесно трупа информация, за да я предостави в нужния момент. Съвременната наука за мозъка вече разполага с важни познания по тези въпроси.

 • Човешкият мозък съхранява най-лесно и най-трайно всичко, свързано с емоциите. Положителните чувства – любов, радост, изненада, удовлетвореност от постигнатото, най-силно укрепват паметта. Чрез отрицателните преживявания и емоции в мозъка се утвърждават предимно страхови емоции – страх от болка, от животни, от пожар, земетресение... Рационалното мислене блокира от страха, също и от страха от наказание.
 • Мозъкът се настройва най-творчески и с готовност за учене от нещата, които са интересни. Останалото обикновено се пресява. Контактът с това, което е любопитно, е възбуждащ, интригуващ, радващ. Мозъкът се радва и съхранява новото, до което се добира.
 • Мозъкът може да се сравни със снежна топка – с колкото повече информация разполага по дадена тема, толкова по-лесно възприема допълнителна. Достатъчен е лек допир с новото и то вече “се залепва” здраво към основата.
 • Мозъкът разполага с “чекмеджета” и знае къде да съхранява всичко ново. По този начин се постига определен ред в неговата дейност.
  Тези факти водят до някои изводи които могат да ви помогнат при ранната подготовка на детето за активно учене.
 • Не забравяйте, че децата учат много по-лесно в атмосфера на топлота и сигурност, отколкото при стрес, страх и студенина. Ако детето седи в скута ви, докато му четете приказка, ще запомня много повече, отколкото ако седи само пред телевизора.
 • Стимулирайте детето да се занимава интензивно с нещо, с което се е захванало. Давайте му възможност да усеща удоволствието от разгадаването на същността на това, с което се занимава – нова игра, нов конструктор, точно количество храна за рибките в аквариума…
 • Всеки ден му предоставяйте възможност да научава нещо. При това без вашето посредничеството. Трайна стойност има само постигнатото със собственото мислене и със собствените действия. Детето не се учи от чуждия опит, а предимно от собствения. Вашата задача е да го поощрявате, да му вдъхвате кураж и увереност и да се въздържате от умни съвети.
  Всяко дете има свой характер, както и собствени заложби, таланти. Вие трябва да помагате на детето да развива интересите си. Това означава да стимулирате неговата любознателност (не го обиждайте, че е любопитно!) и наблюдателност. Това означава да го гледате с отворени очи, за да установите какво го привлича и какво го интересува.
  Ето няколко показателни примера
  Шестмесечният Стефчо вече може да седи на масата за повиване, докато го преобличат. Отскоро той е усвоил странен ритуал – плъзга се към предния ръб, навежда се, повдига дунапренената подложка, върху която седи, и я разглежда. Това продължава половин минута, след което се оставя мама да го облече. Баба му смята, че заниманието му е досадно и се опитва да го предотврати. Стига се до силен рев. Майка му се намесва, като му дава възможност да продължи опознаването на материала...
  След 14 дни Стефчо насочва вниманието си към шишето с бебешко олио. Майка му категорично не му разрешава да играе с него и той изненадващо веднага се подчинява. Вероятно е разбрал, че мама забранява нещо само когато това действително е нужно.
  Тригодишният Христо играе с новия конструктор и се мъчи да построи багера, показан на картинка. Не му достигат обаче кубчета и след ½-часово усилие той разочаровано ритва кутията под кревата.
  Майка му го разпитва за причината на яда му и му обещава да купи още един конструктор. На възражението на бащата, че тази играчка никак не е евтина, майката отговаря, че това е добра инвестиция – много по-добре е детето да не загуби интереса си към творчество.
  Така че, ако искате детето ви да се развива хармонично, радвайте се на безкрайното му любопитство и на желанието да знае всичко съвсем точно. Не посрещайте въпросите му с досада и не им отговаряйте лаконично. За да дадете изчерпателен и достоверен отговор, може да се наложи и да се поровите из енциклопедии и други умни книги. Нали така и вие ще покажете на детето си, че човек учи цял живот...