В живота на всяка жена и двойка бременността е период, който би могъл да се изживее по различен начин.  Определящите фактори за това са няколко.


 Дали бременността е желана и планирана?
 Какви са взаимоотношенията и общуването между партньорите през 9-те месеца?
 Какво е емоционалното състояние на бъдещата майка, свързано с нейните ценности, нагласи, предварителен опит и очаквания по отношение на бременността и майчинството?

 Как протича бременността като биологичен процес?
 Каква е семейната и социална атмосфера, в която се развива действието?
Тъй като във всеки от изброените аспекти при конкретната жена и двойка обстоятелствата могат да са различни, трудно се правят обобщаващи изводи за отражението на бременността върху сексуалния живот на партньорите.  Независимо от специфичните различия обаче, повечето  бъдещи родители се изправят пред едни и същи въпроси. 

Безопасно ли е?
Безопасен ли е сексуалният живот за здравето на бебето в корема и необходими ли са ограничения на половата активност през бременността?


Нормално протичащата бременност категорично не се застрашава от сексуалните контакти, поради което прекъсването на интимните отношения е не само неуместно, но може да има и негативни емоционални и междуличностни последици. Това заключение се прави, когато не съществуват проблеми както от страна на плода, така и от страна на бъдещата майка, които биха могли да доведат до неблагоприятно развитие и преждевременно прекъсване на бременността. По въпроса, дали бременността протича без рискове, най-добре може да се произнесе наблюдаващият гинеколог. Рисковите обстоятелствата, които налагат въздържане от сексуална активност, са сравнително редки. Конкретното им установяване също е задача на съответния лекар специалист. Той би могъл да препоръча въздържане от интимни контакти при генитално кървене, ниско разположена плацента (placenta prаevia), изтичане на предни околоплодни води и пр.
В майчината утроба плодът е достатъчно добре защитен и няма научни доказателства за това, че сношението или други сексуални активности по време на безпроблемно протичаща бременност могат да се отразят негативно върху развитието му. Все пак при някои случаи съществуват потенциални опасности, които трябва да се избягват.
 Ако при орална стимулация партньорът нагнети въздух под налягане във вагиналната кухина, това би могло да доведе до въздушна емболия. Подобни случаи обаче са изключително редки.
 Ако партньорът се е заразил с полово преносима инфекция при контакт без презерватив с паралелна партньорка, той би могъл да предаде тази инфекция и на бъдещата майка. За да се избегне рискът, мъжете следва да проявяват особена отговорност по отношение на предаването на полово преносимите инфекции и да не допускат рискови контакти без презерватив.
 Използването на пози, при които има директно притискане върху корема на бъдещата майка, е нежелано. За предпочитане е партньорите да лежат странично или жената да е отгоре.

Положителни страни
Дали през бременността интимната близост между партньорите има положително въздействие върху развитието на бебето, емоционалното състояние на жената и състоянието на партньорските отношения? Отговорът на този въпрос е “Да!” и той е подкрепен от множество научни изследвания, които ясно доказват благоприятния ефект на пълноценния интимен живот в периода на бременността. За този извод има конкретни основания.
 Запазената сексуална активност помага на партньорите да поддържат и задълбочават емоционалната близост и свързаност помежду си и по най-естествен начин да интегрират бъдещите си родителски роли в контекста на междуличностните отношения.
 Хубавите емоции, преживени от бременната по време на интимната близост, оказват положително въздействие върху успешното развитие на бременността и състоянието на бебето.
 Активният секс помага на бременната жена по-добре да интегрира ролята и идентичността си на бъдеща майка към представата, която има за себе си като атрактивна сексуална партньорка с добро самочувствие и самооценка. Този процес допринася майчинството да е конструктивен етап в личностното развитие на жената, а не повод за потискане на сексуалната роля от доминиращите майчини грижи, което обикновено има крайно негативен ефект върху развитието на партньорските отношения.
 При всеки интимен контакт, дори и да не се стига до сношение, еротичната близост е възможност за изразяване на емоционална подкрепа и съпричастност, които са от огромно значение при наближаването на раждането и поемането на следващите го интензивни грижи за малкото дете. Запазената емоционална близост между бъдещите родители през 9-те месеца допринася за естественото приемане и на бащинската роля от страна на партньора. Така мъжът установява емоционален контакт с детето си още преди то да се е родило и се настройва за отговорностите и грижите, които е готов да поеме за неговото развитие.

Доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м.
сексолог психотерапевт