Какво усеща жената при раждане чрез секцио със спинална упойка?

Спиналната упойка обездвижва и обезчувствява жената от кръста надолу. При секцио се усеща неприятно чувство на допир (някакво дърпане или откъсване, особено при изваждане на бебето). Възможно е на жената да й прилошее, но не и да усеща болка.