Зависи от разкъсванията

Ако вече е поставен катетър за епидурална аналгезия, може да се вкара още обезболяващо. Докато трае зашиването, жената усеща само леко боцкане, но не и болка. Ако разкъсванията са по-големи, а не е направена епидурална аналгезия, може да се наложи да ви приспят за кратко, докато акушер-гинекологът приключи манипулацията.

Д-р Дорина Методиева, анестезиолог, МБАЛ “Авис Медика”, Плевен