Вярно ли е, че в определен етап детето може да забрави дадено умение за сметка на друго?

Възможно е при детето да има известен застой в развиването на едно умение, когато то приоритетно усвоява друго. Например, когато прохождането на детето изисква повече усилия, то за кратко пренебрегва други дейности и умения, за да може да се справи със задачата. В противен случай това би създало сериозно напрежение у него. Така едно умение при детето се „забавя”, но не се забравя.