Може ли малкото дете да проговори без чужда помощ?
Известни са случаи, когато деца на различна възраст са били отвлечени и отгледани от животни. Наричат ги “децата Маугли” по наименованието на едноименния разказ и филм. Колкото по-дълго и от по-ранна възраст детето е живяло сред животните, толкова по-трудно то е успявало по-късно да се адаптира към човешкия начин на живот. През 1920 г. в Индия са били намерени две момиченца, отгледани от вълци. Те се придвижвали на 4 “крака”, страхували се от хората... По-малкото от тях (на около 1 ½ год.) нарекли Амала, а по-голямото (на около 8 год.) – Камала. След едногодишни грижи от хора Амала проговорила и научила около 50 думи. Скоро обаче починала. А Камала едва на 17 години много трудно успяла да овладее изправеното ходене и някои навици, а речникът й се състоял максимум от 40 думи...


Бебетата имат
вродена, заложена “програма”

за възприемане на звуците на човешката реч. Още от първите си месеци кърмачето започва да общува с майка си, а след втория–третия месец те започват да водят диалог. Има проучвания как протича този диалог. Когато бебето е в състояние на емоционален комфорт, то произнася най-разнообразни звуци. Майката незабавно му отвръща. Така тя го поощрява за нови изяви. Ако майката първа започне да му говори, то мълчи, слуша я и я гледа съсредоточено. И след известна пауза и то започва оживено да бърбори – произнася всякакви звуци, т.е.  отговаря. Така неговата говорна активност се стимулира през подготвителния, т.нар. предречеви период, който завършва в края на първата година. А наред с това бебето и майката укрепват емоционалната си връзка. След съответно обучение 1-годишното дете вече разбира названията на определени хора и предмети, изпълнява прости инструкции и изговаря осмислени думи. И след този период вашата роля в неговото речево развитие си остава все така водеща. Вие трябва

да разширявате и да обогатявате
пасивния речник на детето

А това означава да назовавате например частите на тялото му, хората от най-близкото обкръжение, любими храни, играчки, животни, дрехи... За да се научи да съставя кратки изречения, детето трябва да чува и как се наричат различни действия: ям, спя, возя се, вземи, хвърли, пази се, спри... Описвайте му и качества – хубав, добър, лош... или местоположение – тук, там, горе, долу, вън, вътре... Помагайте му да формира представа за голямо, малко, едно, две, много...
Към 1 год. 6 мес.–1 год. 9 мес. детето вече проявява интерес към книжки с цветни картинки. Ако те са подходящи и интригуващи и заедно ги разглеждате и разказвате по тях, то лесно ще разпознава и ще сочи илюстрациите и ще се опитва кратко да описва видяното.

Много важно е
да говорите на детето си ясно и отчетливо

Не му пояснявайте нещо само с една дума – за да се отървете по-бързо... По-продължителният и пълен говорен контакт тренира слуховото внимание на детето, като го насочва към възприемането на чуждата реч. Задавайте му въпроси, но изчаквайте (без да изпреварвате) отговорите му, макар те да са кратки. Особено важно е след като детето започне да ви пита това-онова, винаги да му отговаряте така, че то да може да ви разбере.
Всичко интересно, което вижда навън,
коментирайте заедно

Безмълвните разходки не могат да помогнат на малчугана да научи и да осмисли това, което е привлякло вниманието му. Когато детето се изразява неточно и непълно, просто повторете правилно неговата фраза. Без забележки обаче! Те ще го обезкуражат, защото на този етап то и да иска, не може да се коригира. От вас то трябва да чува коректно езиково изразяване. Постепенно включвайте в речника му нови думи.
Недостигът на разнообразни впечатления и много бедната говорна стимулация са причина всички деца, отглеждани в социални домове, да имат забавено речево развитие. Ако те по-рано бъдат осиновени, много от тях бързо напредват. Някои деца, дори отглеждани от своите родители, не получават достатъчно или правилно говорно стимулиране. Това се случва, когато мама и татко са много ангажирани или за детето се грижи недостатъчно разговорлива жена. До същия ефект води и съвсем съзнателното, с умиление поддържано бебешко говорене от страна на възрастните. Друга грешка е на ранно проговорилото дете да му се натрапва богат “репертоар” от стихчета, изрази и думи, които то едва ли разбира. Това обаче е повод за гордост пред роднини, познати и непознати.
Без съмнение трябва да се имат предвид и
някои основни етапи

Овладяването на речта от детето става най-добре през т.нар. сензитивен или критичен период. Това са първите години от живота. До 4–5-годишната си възраст то вече е усвоило добре езика – произношение и граматични правила. Благодарение на това може да се изразява свободно и напълно разбираемо. Усъвършенстването се постига докъм 12-ата година, когато са овладени четенето и писането и познанията са обогатени. Всички тези процеси се подпомагат от съзряването и функциите на определени мозъчни структури. И от един друг, много важен фактор – помощта на възрастните. Вие – родителите, сте най-важните учители на детето.

Д-р Маргарита Поппандова
детски психоневролог