Срещнахме се с д-р Зоя Кунева, завеждащ Отделение за неинвазивна диагностика в Кардиологичната клиника на УМБАЛ „Александровска", София, за да си поговорим за сърцето, особено когато то не е добре по време на бременността.

 

Първо попитахме "Какви промени настъпват в сърдечно-съдовата система през различните периоди на нормалната бременност", ето какво ни сподели д-р Кунева по този въпрос и още...

Бременността е физиологично състояние, по време на което обаче настъпват хормонални промени, които отпускат гладката мускулатура, водят до увеличаване на кръвния обем. Тези промени започват още от петата седмица на бременността: Кръвният обем нараства с 30 до 50% (при многоплодна бременност). Диастолното (долното) артериално налягане спада. То е най-ниско през 4-ия, 5-ия и 6-ия месец и се повишава в края на бременността. Променя се състоянието на кръвосъсирването. Послеродовият период не е без рискове, защото промените в състоянието на майката, настъпили по време на бременността, се нормализират до 1 месец след раждането.

Хемодинамичните промени по време на нормално раждане и при цезарово сечение

Надделява становището, че раждането по нормален път е за предпочитане пред цезаровото сечение, особено при бременни с нормална сърдечна функция. При раждане с цезарово сечение самата анестезия може да доведе до усложнения. Интубацията също крие риск от усложнения. Епидуралната анестезия е по-добрият избор. Цезарово сечение се предприема поради медицински причини и тогава, когато възможностите на болното сърце са непредвидими.

Варианти на лечение на сърдечно заболяване по време на бременността

Няма еднопосочен отговор на този въпрос. Всичко зависи от вида на изходното сърдечно заболяване. Общото е, че тези пациенти трябва да бъдат първо диагностицирани и второ,  добре проследявани от медицински екип, включващ общопрактикуващи лекари, кардиолози, анестезиолози, а при необходимост генетици и неонатолози.

Раждането при жени със сърдечно-съдови заболявания

Раждането зависи от основното сърдечно заболяване и степента на нарушение на сърдечната функция към края на бременността. Видът на родоразрешението при тези бременни се обсъжда и решава предварително от екип от гинеколог, кардиолог и анестезиолог. Вземат се предвид всички рискове за майката и плода, съобразно с това се плануват времето и начинът на родоразрешението. Ако се наложи да се извършва по спешност, се обсъжда най-правилният подход спрямо ситуацията към дадения момент.

Видове сърдечно-съдови заболявания по време на бременността

  • Сърдечно-съдовите заболявания на майката се групират, както следва:
  • Заболяване с висок риск за майката по време на бременността и раждането.
  • Заболяване с нисък риск за майката.
  • Заболяване на майката, свързано с висок риск за плода.
  • Поведението и лечението зависят от това към коя от изброените групи се отнася заболяването.

Особеностите на вродените сърдечни пороци

Пациентите с вродени сърдечни заболявания са разнородна група. Те също се подразделят на:

  • Високорискови болни: болни със синдром на Eisenmenger, болни с тежка обструкция в изхода на лявата камера, болни с тежка цианоза.
  • Болни с нисък и умерен риск – пулмонална стеноза.

Бременност при жени с клапни протези

Пациентките с клапни протези се отнасят към групата на високорисковите за майката и плода заболявания. Високият риск за майката идва от антикоагулантната профилактика, която се налага при клапната протеза. Тя води и до голям тератогенен риск за плода.

Бременност след хирургия на вродени сърдечни дефекти

При добре коригирани вродени сърдечни дефекти, без сериозни остатъчни промени, без провеждане на терапия, която повлиява кръвосъсирването, бременността не се усложнява от самия порок.

Синдром на Марфан и бременност 

Жените със синдром на Mарфан влизат във високорисковата група заболявания. При тези жени съществува риск от аортна дисекация и спукване на аортата по време на бременността и раждането. Отнася се за жени с разширена аорта над 4 см. Рискът е голям, но ако се извърши планова операция, той значително намалява. При жени с аорта под 4 см рискът е под 1%. Ето защо жени с такова заболяване трябва да проведат сериозна консултация с кардиолог, преди да вземат решение за забременяване и износване на плода.

Сърдечни аритмии

Ритъмните нарушения – прескачане на сърцето, сърцебиене, стават по-чести или могат да се появят за първи път по време на бременността. Лекуват се в зависимост от заболяването, което ги провокира, като лекарствата се назначават от кардиолог. Някои от тези лекарства водят до увреждане на плода, ето защо самолечение не бива да се провежда.

Може ли да се избегне назначаването на медикаментозно лечение чрез промяна на хранителните навици, за да се реши гореспоменатият проблем?

При поява на сърцебиене или аритмия е необходима консултация с кардиолог. В зависимост от вида на аритмията и причината за появата й се преценява лечението. По време на бременността трябва да се ограничават солените храни. Трябва да се осигурява добър прием на течности. Добре е да се провеждат дозирани упражнения, които не водят до изразена умора и запъхтяване. Единно е мнението, че не съществува напълно безопасно медикаментозно средство. Трябва да се мисли за потенциалния риск, който носи всеки медикамент за плода. Вредният ефект за плода е най-изразен през първите 8 седмици. Лечението трябва да се води екипно от кардиолози и гинеколози.

Нефармакологично лечение – кога и защо?

Да, такова лечение може да се препоръча, когато липсва предходно тежко сърдечно заболяване, което да доведе до остра сърдечна недостатъчност от съответното ритъмно нарушение. Препоръчва се ограничаване на солта, физическата активност и приложението на магнезиеви препарати.

Как да се намали рискът от поява на сърдечни проблеми?

По време на бременността рискът от новопоявили се сърдечни проблеми може да се намали чрез правилно хранене, като не се прекалява със солени, както и със сладки храни, водещи до наднормено тегло. Бременните трябва да се предпазват от инфекции, които могат да доведат до възпалителни заболявания и на сърцето. При поява на такива, особено предизвикващи лесна умора, задух или продължителен фебрилитет, е необходима консултация с кардиолог.

 

Разговора проведе Виржиния Николова