Все повече мъже се заемат с нелеката задача сами да отглеждат децата си. Жените пък много повече се отдават на образование или кариера, вместо да раждат и да отглеждат деца. Броят на вдовците (вдовиците) непрекъснато расте… Тези и още много други данни бяха представени в статистическия доклад, изготвен от European project. Повече от година социолози, политолози и народопсихолози са анализирали българското семейство – броя, структурата, начина на живот, условията, в които се отглеждат децата у нас… Оказва се, че в началото на XXI век българската нация танцува танго. Прави една стъпка напред – дава все повече права за жените и децата, но и две назад – все още неуспешно се бори с отрицателния прираст, а условията на живот не се подобряват. Дори се влошават.
Понятието “семейството”
е на едно от първите места в ценностната система
на 64% от българите, съобщава доц. Веселка Павлова, която е участвала в изготвянето на доклада. Запазва се изконната почит към родителите, въпреки че все по-често се обръща поглед и към западния модел – децата се стремят да са по-самостоятелни и да не отдават толкова голямо значение на семейното огнище.
Според последното преброяване у нас има 2 369 100 семейства, като почти 2/3 от тях живеят в градовете. Анализаторите са категорични, че българинът вече се е отказал от двудетния модел а данните сочат, че средният брой на членовете в семейството е 2.8, т.е. много родители имат само едно дете или пък нямат. 57% от всички семейства се радват на едно отроче. Значително по-малък е делът на хората, които са си позволили второ – 38%. През 1985 г. този процент е бил 45%. Рядкост са куражлиите с три деца – едва 4%, а тези с четири или с повече са само 1.1%.
Проучванията показват, че жените с висше образование са по-склонни да отложат създаването на семейство и раждането на бебе за след 30-годишна възраст. Малко са и тези, които съчетават следването си с отглеждането на наследник.
Че сме застаряваща нация, не е тайна за никого. Това се потвърждава и от факта, че средната възраст на главата на семейството е 49 години. В западноевропейските страни свободният съюз (без брак) е широко разпространено явление. У нас той започна да става популярен през последните десетина години. Това води до драстично намаляване на броя на семействата – с около 7.5%. Анализаторите сочат и втора причина – емиграцията.
Все повече са и бащите или майките, които сами отглеждат децата си – 290 028. Основна причина за това е разводът – процентът на хората, разтрогнали брака си по съдебен път, расте непрекъснато.
Практиката е при разделяне на семейството детето да се поверява на майката. Ето защо самотните майки са много повече от самотните бащи. Въпреки това не са малко и мъжете, които са се нагърбили с тежката задача да отглеждат децата си – 49 789.
Почти всеки месец Министерството на труда и социалната политика оповестява спад на безработицата. В около 42% от семействата и двамата родители работят, но пък в над 10% и майката, и бащата са безработни. По-голям е делът на мъжете, заети с прехраната, но през последните години по собствено желание или по принуда много жени също се трудят – 47% от всички работещи. А този избор е изцяло подкрепен от техните съпрузи.