Кръвен тест  доказва бащинството още през 9-aта седмица на бременността


Кой от тези мъже е истинският ми баща? Най-често този въпрос вълнува героите в сапунените сериали и отговорът се търси поне в течение на 100 епизода. В реалния живот проблемът за бащинството също съществува, а през последните години желаещите  експертиза по този въпрос са все повече, твърдят специалисти.

За щастие животът не е филмова драма и отговорът „кой е биологичният баща на едно дете” вече може да се научи само 9–10 седмици след зачеването. Тестовете за доказване на бащинство по време на бременността са също толкова точни, колкото и тестовете, извършени след раждането на детето. При конвенционалните тестове за бащинство, които могат да се извършат само между 10-ата и 19-ата седмица на бременността, генетичният материал на плода се извлича от клетки на плацентата или от амниотичната течност. Вземането на такива проби задължително трябва да се извърши от обучен акушер-гинеколог, тъй като методите са инвазивни и крият риск от усложнения, дори от аборт.Отскоро обаче съществува изцяло неинвазивен и 100% безопасен ДНК тест за доказване на бащинство през бременността, който се прави само чрез кръвна проба от майката и предполагаемия баща. Този тест е разработен в една от най-големите американски лаборатории за ДНК анализи и се извършва чрез сравняване на 317 000 генетични маркера (лоси), което го прави изключително надежден. В световен мащаб този тест започва да се прилага от края на лятото на миналата година, а от 1 ноември 2011 г. вече се предлага и в България.

„За първи път в генетична лаборатория може да се направи неинвазивен ДНК тест за бащинство през бременността, при който рискът за плода практически е нулев. Това е така, защото при новия метод  ДНК на плода се диференцира от ДНК на майката в нейната кръв и се сравнява с ДНК, изолирана от кръвната проба на предполагаемия баща“, обяснява Вилиана Янкова, директор на AMGENLAB – България, единствен представител у нас на американската лаборатория, която извършва изследването.


Такъв тест може да се направи още през 9-ата гестационна седмица на бременността, но за да е сигурно, че ще може да се изолира достатъчно количество ДНК на плода, за препоръчване е да се направи през 12-ата седмица или след това. „От 9-ата седмица до няколко часа след раждането в кръвта на майката циркулират клетки, откъснали се по естествен начин от плацентата. Революционното на новата технология е, че вече е възможно да се изолира ДНК на детето, намираща се в тези разпадащи се клетки, колкото и малко по количество да са те. Другата новост е, че вече е възможно да се диференцира коя ДНК е на майката и коя – на детето. За доказване на бащинството се сравнява така полученият генетичен материал на детето с този от кръвта на предполагаемия баща“, допълва Янкова.

Даниела Добрева

Кога не може да се извърши новият тест?


Тестът не може да се извърши преди 9-ата седмица. Тогава в кръвта на бременната все още няма достатъчно количество ДНК материал от бебето.  

Лабораторията ще откаже да извърши теста, ако на бъдещата майка или на предполагаемия баща някога им е бил присаждан костен мозък или стволови клетки или ако им е било правено кръвопреливане десетина дни преди да им се вземат кръвните проби. Причината е, че в тяхната кръв е възможно все още да циркулират клетки с ДНК на донора и това ще направи резултата от теста нееднозначен.
Информацията е недостоверна и в случай че между тестваните за бащинство има родствена връзка (например, ако са братя или са баща и син).

Този тест се използва само за доказване или за отхвърляне на бащинство и с него не може да се определи полът на детето или наличието на наследствени заболявания.

Новият ДНК тест за доказване на бащинство през 9-те месеца е изцяло неинвазивен и 100% безопасен. Той се прави само чрез кръвна проба от майката и предполагаемия баща.