Предлагаме ви тест за бъдещи родители. Попълнете теста поотделно с партньора си, след което сравнете отговорите. (Съберете номерата на отговорите, които сте дали, за да получите сбора на точките си.)Така ще можете да установите дали имате големи различия. Например единият от вас може да смята, че се съветва за всяко решение с другия, а той може да не мисли така. Информацията, която ще получите, ще ви помогне да определите силните и слабите страни на връзката ви – първата крачка при посрещане на предизвикателствата, пред които ще ви изправи родителството.

Колко често се оплаквате, че партньорът ви не се съветва с вас за решения, които засягат двама ви?


1. Винаги.
2. В повечето случаи.
3. В 50% от случаите.
4. Понякога.
5. Никога.

Когато настъпи несъгласие:
1. Ядосваме се и не можем да проведем разговор.
2. Започваме да се обвиняваме взаимно и да се
избягваме.
3. Чувстваме се засегнати и преставаме да си говорим
най-малко 24 часа.
4. Изчакваме известно време, но сме в състояние да
подновим разговора си в рамките на 24 часа.
5. Оставаме емоционално свързани по време на спора,
дори  несъгласието помежду ни да продължава.

Как бихте описали отношенията си с родителите на партньора си?
1. Хладни и емоционално дистантни.
2. Задушаващи.
3. Много близки.
4. Здраво преплетени.
5. Приятни и подкрепящи.

Как бихте описали влиянието на родителите на партньора си, когато трябва да се вземе решение?
1. Партньорът ми винаги предпочита съветите на
родителите си пред моите.
2. Партньорът ми винаги се съгласява с родителите си,
но макар и с нежелание се съобразява и с моята гледна точка, ако тя е различна.
3. Партньорът ми се влияе силно от съветите на
родителите си, но обсъжда решенията с мен, преди да се стигне до заключение.
4. Партньорът ми винаги се противопоставя на съветите
на родителите си.
5. Партньорът ми и аз сме от един отбор, когато вземаме
решения за нас. Съветите на родителите не са проблем за нас.

Когато става въпрос за изразяване на отношенията помежду ви с думи, кое от посочените съотношения е най-близко до вас?


1. 20% любов и одобрение/80% оплаквания и критики.
2. 50% любов и одобрение/50% оплаквания и критики.
3. 60% любов и одобрение/40% оплаквания и критики.
4. 70% любов и одобрение/30% оплаквания и критики.

Какви са резултатите ви?
20–25: Поздравления! Връзката ви е силна. Чувствате се добре един с друг, когато трябва да се изявите като един отбор. Имате одобрението на партньора и участвате при вземането на решения. Между двамата съществуват топлота и разбирателство.
15–19: Не е зле. Имате известни конфликти при вземането на решения и трябва да работите, за да създадете стил на взаимодействие, който да даде увереност на всеки от вас, че мнението му се взема предвид. Връзката ви се нуждае от малко стимулиране, за да не преживее сътресение след появата на бебето.
5–14: Има нужда от работа. Ако не сте в състояние да решавате конфликтите и оставате емоционално оскърбени по време на спорове преди раждането на бебето, има вероятност връзката ви да се разклати под тежестта на новите родителски отговорности. Работете върху изразяването на одобрение и се научете да отстоявате собственото си мнение, без обаче да наказвате, да се оттегляте или да нападате.